Sağlıkçılar 1 Mayıs’ta alanlarda | Güney Gazetesi Mersin

Sağlıkçılar 1 Mayıs’ta alanlarda

1 Mayıs öncesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi (SES), Mersin Tabip Odası, Genel Sağlık İş Mersin Şubesi üyeleri Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Poliklinik önünde bir araya geldi. 1 Mayıs’ta hakları için meydanlarda olacaklarını ifade eden Ses Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Sevgi Başkavak, “Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacak ücretin verildiği bir düzen istiyoruz” dedi.

Sağlıkçılar 1 Mayıs’ta alanlarda


MAYSA DERYAYEVA

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi (SES), Mersin Tabip Odası, Genel Sağlık İş Mersin Şubesi, 1 Mayıs öncesi Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Polikliniği önünde basın açıklaması yaptı. Ses Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Sevgi Başkavak basın açıklamasını okudu. Başkavak, “Ülkemizde bugüne kadar 100 bin kişinin hayatını kaybettiği pandemi ile mücadelede 512 sağlık emekçisi arkadaşımızı da kaybettik. Pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızı saygı ile anıyoruz. Uzun zamana yayılan ekonomik krizin ağır yükünü her gün gelen zamlar nedeniyle daha da ağır yaşıyoruz TL'nin değer kaybı alım gücümüzü düşürürken temel gıda maddelerine bile ulaşamaz duruma geldik. Maaşlarımıza yapılan zamlar daha ilk ayında eridi. Sağlık çalışanları olarak gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için yoğun emek harcamakta ve fedakârca hizmet vermekteyiz. Pandemi dönemin de insan insandan kaçarken bizler artan iş yükü, ağır çalışma koşullarına rağmen sahada umut olduk, şifa olduk. Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler. Sorunlarımızı görmezden geldiler taleplerimizi ertelediler verdikleri sözleri tutmadılar” diye konuştu.

 

 

 

Sağlıkçılar ne istiyor?

 

Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacak ücret istediklerini söyleyen Ses Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Sevgi Başkavak, taleplerini şu şekilde sıraladı;

*Artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimiz nedeniyle ücretlerimize ek zam istiyoruz.

*Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, demokratik, liyakati esas alan bir çalışma yaşamı istiyoruz.

*Ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin. Performans ya da ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyacak temel ücret istiyoruz.

*Maaşlarımızın-ücretlerimizin insanca yaşamaya yetecek bir seviye yükseltilmesini, herkese güvenceli istihdam sağlanmasını, tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun istiyoruz.

*4D kadrolu ayrımına son verilip bir an önce tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmesini istiyoruz

*3600-7200 ek göstergenin hemen verilmesini istiyoruz

*5 yıla 1 yıl yıpranma payı istiyoruz

*Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edilip 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz.

*Elektrik, doğalgaz, İnternet’e yapılan zamların geri alınmasını, tüm tüketim maddelerine yapılan zamların durdurulmasını istiyoruz.