Emekli sendikaları birleşiyor | Güney Gazetesi Mersin

Emekli sendikaları birleşiyor

Tüm Emekliler Sendikası, Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu ve Emekliler Dayanışma Sendikası birleşme kararı aldı. 3 sendika emeklilerle arasında örgütlenen diğer sendika ve dernekler ile sosyal gruplara da birleşik ortak sendika çağrısında bulundu.

Emekli sendikaları birleşiyor


ABİDİN YAĞMUR

 

Birleşme çabalarıyla ilgili bir açıklama yapan Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, “Ekonomik ve sosyal yaşamın çekilmez bir hal aldığı günümüzde, emeklilerin çok parçalı, deyim yerindeyse her kafadan bir ses çıkardığı bu süreç yönetenlerin değirmenine su taşımaktan başka işe yaramıyor. Bu puslu havada her zamankinden çok birbirimize ihtiyacımız var. Yoksa evin yolunu kaybedeceğiz. Ekonomik yoksunluk bencillik ve güvensizliği de beraberinde getirecektir. Kaybettiğimiz lokmalarımız değil çok daha fazlası, kirlenmiş dereleri, çayları, denizleri; yer altı, yerüstü talan edilmiş toprakları ve yok sayılmış emeğin yaratıldığı bir ülke. Bunun için şimdi birlik olma, örgütlenme zamanıdır” dedi.

 

“EMEKLİLER SÜREKLİ YOKSULLAŞTI”

 

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu, Tüm Emekliler Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikasının birlikte bir sendikal yapıda toplanma kararı aldığını ifade eden Karakuş, “Bizler dünün çalışanı bugünün emeklileri olarak; ülkenin dört bir yanında çeşitli alan ve sektörlerde devletin belirlediği koşullarda çalıştık ve emekli olduk. Çalışırken hukuki statüsünü devletin belirlediği emeklilik koşullarını yerine getirdik. Ödediğimiz primlerin karşılığı olarak geçinebileceğimiz kadar aylık, ihtiyacımız kadar erişilebilir-güvenli-ücretsiz sağlık hizmeti hakkı kazandık. Geçtiğimiz yirmi iki yıl içinde ve daha öncesine dayalı olarak ülkenin ekonomik-sosyal yapısında yapılan değişim-dönüşüm yeniden yapılandırma, özelleştirmeler sonucu kazanılmış haklarımızı kaybettik. İhtiyacımız olan sağlık hizmeti için on dört kalemde ödeme yapıyoruz. Emekli aylığı artışlarının on bir yıldır enflasyon oranına bağlanması, milli gelirden ve ülkenin büyüme hızından pay verilmemesi, emekli aylığının güncellenmemesi bizleri yoksullaştırdı. Sürekli azaltılan, alım gücü düşürülen emekli aylığıyla zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk” ifadelerini kullandı.

 

“BAĞIMSIZ BİR EMEKLİ SENDİKASI”

 

"Bütün emekli sendikalarına, emekli platformlarına, sosyal medya üzerinden örgütlenen emekli platformlarına, emekli derneklerine ve tüm emeklilerimize çağrıda bulunduklarını belirten Karakuş:

"Dün ve bugün uygulanan ekonomik sosyal politikaların haklarımızı yok ederek bizi yoksullaştırmasına, ekonomik sosyal kültürel yaşamın dışına atmasına karşı mücadelemizi, örgütlülüğümüzü daha güçlü kılarak sürdürmeliyiz. Bizleri görmezden gelen, sorunlarımızı çözmeyen, erteleyen siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını, görevlerini hatırlatmak ve taleplerimizi toplu sözleşme masasında konuşmak için; ulusal ve uluslararası yasalarda var olan iç hukukta uygulamaları ve yargı kararları bulunan sendika hakkımızı beraber kullanarak mücadelemizi birlikte yürütmeye davet ediyoruz. Mücadelemiz insanca yaşam mücadelesidir. Toplumun ihtiyaçlarına uygun ve toplumun bütününü kapsayacak sosyal devlet olmanın ön koşulu olan yaşlılığın güvencesi olacak bir emeklilik sistemini yaşama geçirmenin yolunu açmak zorundayız. Bağımsız bir emekli sınıf ve kitle sendikasını yaşam alanlarımızda örgütleyerek güçlü bir yeni sendikal yapıyla, topluma yüzümüzü dönerek yaşam içerisinde yaşamımızı zorlaştıran bizi yok sayan her türlü uygulamalara karşı durarak yaşamımızı kolaylaştırabiliriz."