“KHK’lar gidecek biz kazanacağız” | Güney Gazetesi Mersin

“KHK’lar gidecek biz kazanacağız”

KESK Mersin Şubeler Platformu bileşenleri, haksız ve hukuksuz işten atılan üyelerinin işlerine iade edilmesi için basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan KESK Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, “Bu KHK hukuksuzluğu 5 yıl değil, 45 yıl sürse de mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz” dedi.

“KHK’lar gidecek biz kazanacağız”

ZELİHA ÖZİPEK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Mersin Şubesi, işten çıkarılan üyeleri için dün Özgür Çocuk Parkında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan KESK Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, “OHAL KHK’ları eliyle ihraç edilen 4.239 KESK’li işlemin iptali için komisyona başvurmuştur. Komisyon aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala 1.493 dosyayı karara bağlamamıştır. Karara bağlanan başvurulardan 1.606’sı ret, 1.140’ı kabul edilmiştir. Ne acıdır ki, aralarında şube yöneticilerimizin de bulunduğu en az 17 arkadaşımız hayatlarını kaybettikten sonra “gidemeyecekleri” görevlerine komisyon kararıyla iade edilmişlerdir. Bir kez daha haykırıyoruz ki, geciken adalet adalet değildir. 100’den fazla insanımız ise ihraç sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir” dedi.

 

“TÜM ZORLUKLARI GÖĞÜSLEYEREK SÜRDÜRECEĞİZ”

Reddedilen başvurulardan 344’ünün Barış Akademisyenlerine ait olduğunu ve 50 dosyanın ise karara bağlanmayı beklediğini söyleyen Doğan, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Barış Akademisyenlerine ilişkin OHAL Komisyonu’nun iktidarın talimatı ile aldığı anlaşılan ret kararları açıkça suçtur. Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımayan Komisyon, iktidarın suçuna ortak olmuştur. Bu anti demokratik uygulamalara karşı fiili, meşru ve demokratik direnişimizi ve hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun, tüm zorlukları göğüsleyerek sürdüreceğiz” diye konuştu.

 

“İHRAÇ EDİLEN BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİ TÜM HAKLARIYLA GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR”

İş güvencesinin iktidarın sopası haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, sendikal örgütlenme önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, “375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz; Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Ret kararları iptal edilmeli, haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmedir. Son arkadaşımız görevine iade edilinceye ve bu zulüm bitinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. KHK’lar gidecek biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.