Akkuyu NGS deprem tartışmasıyla gündemde | Güney Gazetesi Mersin

Akkuyu NGS deprem tartışmasıyla gündemde

Akdeniz’de peş peşe gelen depremlerin ardından Kayseri’de de deprem meydana gelmesi Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, depremlerin nükleer santrali de etkileyeceği görüşünde. Akkuyu Nükleer A.Ş ise yazılı açıklama yaparak “Akkuyu NGS sahası, deprem açısından en güvenli bölge olarak kabul edilen 5. derece deprem bölgesinde yer almaktadır” iddiasında bulundu.

Akkuyu NGS deprem tartışmasıyla gündemde


ABİDİN YAĞMUR

 

Geride bıraktığımız 2 hafta içinde önce Akdeniz’de, ardından Kayseri’de depremler yaşandı.  Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de yaşanan depremin ardından yaptığı değerlendirmede "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde. Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. Kuzey Anadolu Fayından ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" ifadelerini kullandı.

 

 

ŞİRKET: 5. DERECE DEPREM BÖLGESİNDEYİZ

 

Akkuyu Nükeer A.Ş ise yazılı bir açıklama yaparak nükleer santral sahasının, deprem riski açısından en güvenli bölgede olduğunu iddia etti.

Akkuyu sahasının, ilk ruhsatın verildiği 1976 yılında “Nükleer santral inşaatına uygun ve sismik açıdan güvenli” olarak kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2010 ve 2012’de de nükleer santrallerin yapımını ve işletilmesini etkileyebilecek faktörleri belirlemek için sahada, jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik vb. konularda tekrar tekrar mühendislik araştırmaları yapılmıştır. Sahada 15 sismolojik istasyon konuşlandırılmış, uzaktan ölçümler yapılmış, faylar incelenmiş, bölgedeki sismik risk hesaplanmış ve ayrıca Akkuyu NGS sahasında oluşabilecek tsunami riski de değerlendirilmiştir. Kapsamlı jeodezik çalışma, toplam 27 bin sayfalık 78 makalenin yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, sismik güvenlik de dahil olmak üzere Akkuyu NGS'nin inşası için inşa sahası parametrelerini doğrulamıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan "Türkiye Sismik Risk Haritası"na göre Akkuyu NGS sahası, deprem açısından en güvenli bölge olarak kabul edilen 5. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Akkuyu sahası ve sahanın 50 km'lik yarıçapı içinde yapılan tüm geçmişe dayalı gözlemler, bölgede hiçbir yıkıcı sarsıntı kaydedilmediğini göstermektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye anakarasındaki aktif fay hattının detaylı incelemesi yapıldı. Bu çalışmaya göre, Türkiye'deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve Akkuyu NGS sahasının 100 km yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Akkuyu NGS'nin tasarımı ve inşası, 9 büyüklüğündeki bir depreme de dahil tüm olası olaylar ve bunların kombinasyonları dikkate alınarak yapılmaktadır”

 

 

“Deprem haritası güncellenmedi”

 

Akkuyu Nükleer A.Ş, santral sahasının yakınında fay hattı yok dese de bölgede çalışmalar yapan jeologlar aynı görüşte değil. Üstelik sadece Ecemiş fay hattı değil, başka fay hatlarına da dikkat çekiliyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan Demir,  1992 yılında yayımlanan diri fay haritasında diri fay sayısı 150 iken 20 yıl sonra güncelleme çalışmaları ile bu sayının 326'ya çıktığını ifade etti.

Demir, "Birçok bölgenin deprem riski bu harita ile değişti. Mersin bu veriler açısından hâlâ güncellenmiş değil. Çünkü birçok tarihsel deprem bu bölgenin diri faylar açısından yıkıcı deprem üretebilecek potansiyeli olduğunu kanıtlamış durumda. Ecemiş fayı dışında araştırılması gereken Mut fayı, Namrun fayı, Ovacık fayı gibi 5.5'den büyük deprem üretebilecek fayların ve Akdeniz içinde derin denizaltı çalışmaları ile araştırılması gerekiyor. Tarihsel birçok deprem verisi bu bölgenin ne derece riskli olduğunun açık kanıtıdır. Belirttiğim faylar çizgisel kırık sistemleri ve 100 kilometre çapta fay yok demek bu kırık sistemlerini yok saymaktır. Her kırık sistemi yani fay çizgisel olarak uzanıyor. Denizin içini göremediğimiz için araştırılması gerekiyor" dedi.