“En önemli sorun kuraklık ve girdi fiyatları” | Güney Gazetesi Mersin

“En önemli sorun kuraklık ve girdi fiyatları”

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut Başkan Yusuf Değirmenci güven tazeledi. Değirmenci, gıdada girdi fiyatının artışından kuraklığa, gıda ürünlerine yapılan fahiş zamlardan gıda mühendislerinin istihdam sınavına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“En önemli sorun kuraklık ve girdi fiyatları”

MAYSA DERYAYEVA

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Değirmenci, pandeminin tüm hayatımızı etkilediğini söyledi. Değirmenci, “Bu dönem hepimiz için hem sıkıntılı hem de bazı değerlerin anlaşıldığı değişik bir dönem olarak belleklerimize yerleşti. Bir çoğumuz ağır ya da hafif bir şekilde hastalığı yaşayarak Covid 19 ile mücadele etmek zorunda kaldık. Belki bir kısmımızın eş, dost ve akrabaları bu hastalık nedeniyle hayatını yitirmiş bulunmaktadır. En kısa sürede pandeminin tüm izlerinin silineceği bir döneme giriş yapabilmeyi tüm umudumuz ve inancımızla dilemekteyiz” dedi.

 

“DENETİMLER YETERSİZ”

 

Gıda Mühendisleri Odası ve TMMOB açısından dönem değerlendirilmesi yapan Değirmenci, “Gıda sektörü adına bu dönem de bahsedebileceğimiz en önemli konu kuraklık ve girdi maliyetlerinin artışının sektöre olan etkisidir. Sektörün kalite ve gıda güvenliği ile ilgili çalışmaları ve bu konulara yaklaşımı, GFSI onaylı belgelerin talep edilmesi, sürdürülebilirlik ve sosyal denetimlerin sektörde yarattığı zorluklar özellikle ihracat yapan firmalarımız adına söyleyeceğimiz konular olabilir. İşin Kamu tarafına bakacak olursak, 5996 sayılı kanun gereğince Gıda İşletmelerinin kontrolü ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisindedir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu Resmi kontrollerin Bakanlık tarafından özellikle personel yetersizliğinden dolayı yeterli bir şekilde yapılamamasıdır. Her işletmeye yılda ortalama bir kez denetleme gerçekleştirilebilmektedir. Halk sağlığı ve gıda güvenliğinin az sayıdaki kontrolör ve yetersiz denetimlerle sağlanması mümkün değildir” diye konuştu.

 

“GIDA ÜRÜNLERİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜKSEK”

 

Değirmenci, “Son zamanlarda etkisini gündelik yaşantımızda yoğun olarak hissettiğimiz yüksek enflasyon, özellikle gıda ürünlerinde %50`nin üzerinde fiyat artışlarına neden olmuştur. Halkımızın büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli ve dar gelirli kesimlerin gelirlerinde herhangi bir artış olmamasına karşın, gıda fiyatlarındaki bu olağan üstü yükseliş, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaştırmakta, geniş halk kitleleri için gıda güvencesi ve gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. Gıda fiyatlarındaki sürekli artış sonucu et ve süt ürünleri, yumurta, yağ, bakliyat, şeker gibi temel gıdalar ulaşılması zor ve lüks tüketim malı haline gelmiştir. Şu an ülkemizde yeterli ve dengeli beslenemeyen yüzbinlerce insan, yoksulluğun en alt seviyesi olan temel ihtiyaç maddelerine ulaşamama ve açlık riski ile karşı karşıya kalmışlardır. Gıda fiyatlarındaki bu yüksek artış, bir başka sorunu da beraberinde getirmektedir. Halkımız, göreceli ucuz olduğu için merdiven altı üretim denilen, nerede ve ne koşulda üretildiği belli olmayan, büyük oranda taklit ve tağşiş yapılan ve hatta sağlık riski taşıyan gıdalara yönelmektedir. Gıda mühendislerinin çalıştırılmadığı, kayıt dışı üretim yapılan ve yeterince denetlenmeyen bu işletmelerde gıda güvenliğinin sağlanamaması, tüketicilerin hem aldatılmasına hem de sağlık riski ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

“GIDA MÜHENDİSLERİ İSTİHDAM EDİNMELİ”

 

En önemli sorunlarından biri de yetersiz sayıda gıda mühendisi istihdamında olduğunu ifade eden Değirmenci, “Gıda üretim ve satış yerlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için öncelikle yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam edilmesi gerekmektedir. Atanan gıda mühendisi ve diğer branşlardan kontrolörlerin bağımsız ve objektif denetim yapmasının önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığının çalışanı olan ve zaman zaman denetledikleri işletmelerde şiddete maruz kalan meslektaşlarımızın güvenliği etkin şekilde sağlanmalıdır” dedi.