“Bilimsel eğitim modelinden yanayız” | Güney Gazetesi Mersin

“Bilimsel eğitim modelinden yanayız”

Yeni Kuşak Köy Enstitüsüler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Hülya Aslan, son günlerde Köy Enstitüleri hakkında tutarsız söylemler hakkında basın açıklaması yaptı.

“Bilimsel eğitim modelinden yanayız”

MAYSA DERYAYEVA

 

Köy Enstitüsü tek ideolojisi olduğunu vurgulayan Aslan, “Bugünlerde demokratik, laik, çağdaş nitelikten bütünüyle uzaklaşıp dinsel temellere dayandırılmaya çalışılan eğitim sistemi açıklamalarında, 1940’lı yıllardan günümüze aydınlanma ışığı taşıyan Köy Enstitüleri hakkında tutarsız söylemlere tanık oluyoruz. Bu açıklamalara bakılırsa; bugün için de aynı söylemle şu sonuç çıkarılamaz mı? “Din eğitimine dayalı okul denemeleri ideoloji yükleme araçları haline getirildiği için hüsranla sonuçlanacaktır”. “Köy Enstitüsü kurumlarını tek tip insan yetiştiren ideolojik okul” nitelemesiyle kategorize etmeye kalkanlar, dikkatle baksalar öyle bir listede Köy Enstitülerine yer bulamayacaklarını göreceklerdir.  Çünkü Köy Enstitülerinde bir tek ideoloji vardı o da kul değil birey yaratmaktı ki burada okuyan her bir gencin de bir tek ideolojisi oldu. Üreten birey olmak ve özgür yaşamak. Üreten bireyler yetişirken ülke kalkınacak ve sömürü olmayan bir Türkiye yaratılacaktı. Tüm ideoloji buydu” dedi.

 

“CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ”

 

Aslan, “Köy Enstitüleri yaşamın bütün renklerini, ulusun bütün bileşenlerinin sosyal, kültürel, etnik ve dinsel ayrım gözetmeksizin tüm zenginliğini, çeşitliliğini ifade eden biricik eğitim kurumu olmuştur. Bizler eğitimi önceleyen, insandan yana, parasız, karma, laik, bilimsel, demokratik, üretici iş eğitimi modellerinden yanayız.  O nedenle derneğimizden, günlük popüler söylemlere ve ideolojik hezeyanlara kapılarak ana felsefesini sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı beklemesinler.  Bizler çağdaş bir ülke olma arzusuyla çalışan, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sıkı sıkıya bağlı, sosyal refah devleti olmanın yolunun bilimsel eğitimden geçtiğini bilen, akla ve bilime inanan değerlerle donanmış ve yine söz konusu aklını kullanma yetkinliğine sahip Köy Enstitülü bireyleriz” diye konuştu.