“Orman alanlarına konut ve sanayi alanı baskısı oluşur” | Güney Gazetesi Mersin

“Orman alanlarına konut ve sanayi alanı baskısı oluşur”

“Orman alanlarına konut ve sanayi alanı baskısı oluşur”

ABİDİN YAĞMUR

 

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman alanı vasfından çıkarılan bölgelerle ilgili görüşlerini paylaştı. TMMOB açıklamasında, “Orman alanı vasfından çıkartılan alanların yakın çevresinde orman alanı, konut yerleşkeleri ve tarımsal alanlar bulunur iken söz konusu alanlara herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadan direkt hazineye devir yoluyla vasfının değiştirilmesi kabul edilemez” denildi.

Aralarında Mersin’in de olduğu birçok yerde orman alanları orman vasfından çıkarılmış ve hazineye devredilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu, orman vasfından çıkarılan ve hazineye devredilen alanlarla ilgili inceleme yaptı.

Kurulun inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar, “Maalesef söz konusu orman vasıflı arazilerin geçmiş dönemde özellikle ilgili kurumlar tarafından korunmadığı ya da korunamadığı ve söz konusu arazilerin önemli bir kısmının amaçları dışında ( Konut alanı, depolama alanı, hayvancılık tesisi) kullanıldığı tespit edilmiştir.   Orman alanı vasfından çıkartılan alanların yakın çevresinde orman alanı, konut yerleşkeleri ve tarımsal alanlar bulunur iken söz konusu alanlara herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadan direkt hazineye devir yoluyla vasfının değiştirilmesi kabul edilemez” dedi.

 

“İMAR BASKISI OLUŞUR”

 

Seyrettin Atar, “Söz konusu orman dışına çıkartılan alanlardan olan Bozön Mahallesi, Çavak Mahallesi ve Evci mahallesindeki alanlar gelecekte konut ve sanayi alanı olması muhtemel parseller olup söz konusu orman arazilerinin herhangi bir ağaçlandırma projesi yapılmadan vasfının değiştirilip hazineye devrinin gelecekte söz konusu bölgelerde imar beklentisi oluşturacağı, nüfus ve yapılaşma yoğunluğunda artış yaşanarak çevresinde ve kentimizin diğer orman parsellerine tehdit edebilme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

 

“KAMU YARARI VAR MI?”

 

Ormancılık yönetiminin temel görevlerinden birisinin orman alanlarını korumak ve artırmak olduğunu ifade eden Atar şunları söyledi:

“Mevzuatta orman alanlarında ormancılık dışındaki faaliyetlere izin verilmesinde kamu yararı şartı aranması zorunlu olup bu hususun tahsis sürecinde idare organlarınca öncelikle dikkate alınması gerekmektedir. Orman alanlarında yapılan çeşitli işlemlerin orman kaynağında bulunan ekosistemin kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle orman alanlarının farklı amaçlı tahsisi ile ilgili izinlerin salt ekonomik sebeplerle verilmemesi, idari işlemin tesis edilirken bu tahsisin mutlaka gerekip gerekmediği iyi incelenmelidir. Orman kaynaklarının farklı ve olağan dışı kullanıma tahsis edilmesinde koruma-kullanma dengesinin mutlaka sağlanması gerekliliği açıktır. Belirtilen orman alanlarının orman vasfından çıkarılmasındaki kamu yararı niteliğinin ne olduğu ilgili yetkililer tarafından açıklanması ve kamuoyunu aydınlatması gerekliliği son derece önemlidir.”

“MERSİN’İN ORMAN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULUR”

 

Atar, orman arazilerinin korunması ve çoğaltılması politikalarında birey ölçeğinde faydanın değil toplum faydasının tercih edilmesi gerektiğini belirterek” Hakkaniyet ve koruma-kullanma politikaları açısından daha doğru olacak ve aynı zamanda gelecekte bu tür alanların yapılaşmaya ya da artı değer oluşturacak niteliklere ulaşmasını engelleyerek haksız kazanımların akla getirilmesini de önleyebilecektir.  Nihayetinde Orman vasfından çıkarılma gibi kararlar kentimizin diğer orman bütünlüğünün de gelecekte tehlike altında olabileceği kaygısı ve riski ortaya çıkmaktadır. Bu noktada gelecek günlerde Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak Türkiye Ormancılar Derneği ve Mersin İl Temsilciliğiyle ortaklaşa olarak bir komisyon kurulup orman vasfından çıkarılan alanlar ile ilgili teknik gezi ile birlikte bir rapor oluşturulacağını kamuoyuna sunacağız” dedi.