Seçmeli ders üzerinden mobbing ve fişleme iddiası

Seçmeli ders üzerinden mobbing ve fişleme iddiası


MAHMUT SÖNMEZ

 

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, orta okul müdürlüklerine gönderdiği yazıda, okul müdürlerinin, dini içerikli seçmeli dersleri seçen öğrencilerin bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesini istedi. Müdürlük ayrıca okul müdürlüklerine matbu bir evrak göndererek geçen yıl dini içerikli ders seçen öğrenci sayısı ile bu yıl seçen öğrenci sayısının karşılaştırılmasını istedi. Milli Eğitim Müdürlüğünün, okul müdürlerine bu yolla baskı yaptığını ileri süren Eğitim-Sen, okul müdürlerini, “Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir” diyerek uyardı.

Eğitim- Sen Mersin Şubesi binasında yapılan basın açıklamasını şube Başkanı Mahmut Sümbül okudu. Mersin il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerine gönderdiği yazıda, dini içerikli seçmeli dersleri seçen öğrencilerin isimlerini isteyerek öğrencileri ve velileri fişlediğini belirten Sümbül, “Milli Eğitim, okul müdürlerinden söz konusu dersleri seçen öğrencilerin geçen sene ki sayıları ile bu seneki sayılarının listesini istemiş. Bu da müdürlerde baskı ve öğrencileri o derslere yönlendirmeye ssebep olmakta” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-okul sistemi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını söyleyen Sümbül, yapılan duyuruya göre, seçmeli ders tercihlerinin 4-21 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacağını belirtti.

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERS

 

Geçmişte ve 2022/2023 öğretim yılı seçmeli dersler takvimi döneminde okul yönetimlerinin, öğretmen yokluğunu gerekçe göstererek, özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiğini söyleyen Sümbül, “Neredeyse bunu zorunlu tuttuğu uygulamalar basına ve kamuoyuna yansımıştır. Bu nedenle bu dönem seçmeli derslerin belirlenmesi ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiği açıktır” dedi. Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgisi ve yeteneklerinin olması gerektiğini belirten Sümbül, her ders seçme döneminde öğretmen norm durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek, sadece önceden belirlenmiş bazı derslerin seçilmesinin istenmesini çelişkili bir durum olduğunu belirtti. Sümbül, ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasının yapılarak öğretmen yokluğu gerekçesinin rahatlıkla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

 

ÖĞRENCİ İSMİ İSTENMİŞ

 

Sümbül, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulların müdürlerine gönderdiği yazıda Kuran-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerine kayıt yapan öğrencilerin bilgilerini istediğini belirtti. Sümbül, paylaştığı diğer belgede de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerinden önceki sene ile bu sene sadece söz konusu dini içerikli seçmeli dersleri seçen öğrenci sayılarının karşılaştırılmasını istediğini belirtti.

 

“OKUL MÜDÜRLERİNE BASKI YAPILIYOR”

 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerinden öğrenci isimlerini isteyerek, dini içerikli dersleri seçmeyen öğrencileri fişlediğini belirten Sümbül, “Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda okul müdürleri üstünde baskı kurmaya çalışıyor. Yazılan yazıda dini seçmeli dersi seçen öğrencilerin geçen seneki sayıları ile bu seneki sayıları müdürlerden istenmiş isimleri ile beraber. Bu da müdürler üzerinde baskıya sebep olmakta. Baskıya maruz kalan müdürlerde öğrencileri dini seçmeli derslere yönlendirmek zorunda hissediyorlar kendilerini” ifadelerini kullandı.

 

“İKTİDAR İDEOLOJİSİNİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

 

İktidarın ideolojik görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden öğrencilere ulaştırmaya çalıştığını belirten Sümbül, “Bunu kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Eğitim laik, demokratik ve bilimsel bir şekilde verilmeli öğrencilere. Öğrenci ve velilerin seçme haklarını hiçe sayıp baskı ve mobingle dini dersler vermenin kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Öğretmen eksikliği veya kaynak eksikliği sebep gösterilerek birçok sözde seçmeli ders öğrenciler tarafından seçilemiyor ama dini seçmeli dersler zorunlu ders gibi çeşitli yollarla seçtirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

 

 

“ALET OLANLAR SUÇ İŞLEMİŞ OLACAKTIR”

 

Seçmeli derslerin, öğrencilerin hayata hazırlanması, demokrasi kültürünü özümsemesi, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarması açısından önemli olduğuna değinen Sümbül, “Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden, alet olan eğitim yöneticileri suç işlemiş olacaktır” diye konuştu.

 

 

“HUKUKSUZ ADIMIN KARŞISINDAYIZ”

 

Geçtiğimiz yıllarda ve şimdi bazı okul yöneticilerinin öğrencilere, velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yaptığını, sonrasında seçilen dersleri velilere imzalatma çabası içine girdiğini söyleyen Sümbül, “Önümüzdeki dönem benzer uygulamaların olması halinde, velilerimizin Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 105 Eğitim Sen şubesine başvurmaları halinde sendikamız gerekli adımları atacaktır. Seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip ettiğimiz, atılan her hukuksuz adımın karşısında olacağımız bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

 

OKUL YÖNETİCİLERİNE UYARI

 

Veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticilerinin suç işlediklerini ve ona göre hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Sümbül, Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.