Orman Müdürlüğü: İmara açma iddiaları asılsız | Güney Gazetesi Mersin

Orman Müdürlüğü: İmara açma iddiaları asılsız

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin’de bazı orman alanlarının orman dışı ilan edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bölge müdürlüğünün açıklamasında, “Ormanlar imara açılıyor gibi iddialar maksatlı, asılsız ve dayanaktan yoksundur” denildi.

Orman Müdürlüğü: İmara açma iddiaları asılsız

ZELİHA ÖZİPEK

 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“07 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5085 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mersin İlinde Yenişehir, Mezitli, Bozyazı, Çamlıyayla, Mut ve Akdeniz İlçelerinde toplam 366.938 m2 (36,7 ha.) resmi kayıtlarda orman olarak görülen ancak fiilen orman olmayan, üzerinde 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan, üzerinde fiilen orman, ağaç ve ağaçcık topluluğu bulunmayan taşlık, kayalık ve verimsiz sahanın, orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmiştir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16.’ncı maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile iptal talebi 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 16/07/2020 tarihli ve 2018/104 E,2020/39 sayılı Kararı ile reddedilmiştir.  Dolayısıyla yapılan işlemde anayasaya aykırılık söz konusu değildir.

Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine yapılan müracaatı reddedilen  6831 sayılı Orman Kanununun ek 16.’ncı maddesinin amacı,  resmi kayıtlarda orman olarak görülen ancak fiilen orman  olmayan,  2018 tarihinden önce yerleşim yeri haline gelmiş bulunan, üzerinde fiilen orman, ağaç ve ağaçcık bulunmayan taşlık, kayalık ve verimsiz sahaları orman sınırları dışına çıkararak mevcut bazı mülkiyet problemlerini çözmek, verimli tarım arazilerinin yapılaşmasını engellemek, Hazine taşınmazlarından, orman sınırları dışına çıkarılan sahanın, iki katı kadar sahada orman tesis etmek suretiyle orman alanlarının arttırılmasını sağlamaktır.

Devlet ormanları Hazine adına tescillidir. Devlet ormanlarında her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılmaktadır.

Ayrıca orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından fazla saha, orman tesis etmek üzere Hazinenin mülkiyeti ve tasarrufundaki taşınmazlardan teslim alınmadığı sürece Hazine adına orman sınırları dışına çıkarma işlemleri tescil edilmemekte, Hazine’ye devredilmemektedir.

Yasal çerçevede yapılan işlemlerin bir kısım sosyal paylaşım ve haberlerde ifade edilen ve maksadını aşan isnatlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ormanlar imara açılıyor gibi iddialar maksatlı, asılsız ve dayanaktan yoksundur.” (Haber Merkezi)