Hekim eylemleri yolda

Türk Tabipleri Birliği’nin tüm Türkiye’de sağlık sisteminde bulunan sıkıntılar ve sağlık personellerinin taleplerine dair eş zamanlı yaptığı basın açıklamasını Mersin’de Dr. Mehmet Antmen okudu. Antmen, geçtiğimiz hafta tüm ülkede 1 günlük iş bırakma eylemi yapan hekimlerin taleplerinin kabul edilmemesi durumunda, yeni eylemler yapacağını söyledi.

Hekim eylemleri yolda


MAHMUT SÖNMEZ

 

Sağlık çalışanlarının 15 Aralık’ta yaptığı 1 günlük iş bırakma eyleminin ardından Toplumun, gittikçe derinleşen, ciddi bir yönetmeme kriziyle boğuştuğunu belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen, krizin sağlıktaki karşılıklarını hep dile getirdiklerini ve tepki gösterdiklerini söyledi. Yurtdışına çıkmak zorunda kalan hekimlere dikkat çeken Antmen, Antmen, “Bolca açılan tıp fakülteleri, sadece binalarla ve hak etmeyenlere liyakatsiz peşkeş çekilen kadrolarla doldurulacak yerler değildir; sağlığımızın/geleceğimizin altını oyuyorsunuz dedik. Buna karşı mücadele verdik. Bugün hizmet veren hekim sayısında azlık, geleceğini yurt dışında arayan genç hekimlerin bu kadar artması, uyarılarımızı ne yazık ki haklı çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

 

SAĞLIKTA ŞİDDET  

 

iktidarın; pandemi de özellikle emekli hekimleri çalışmak zorunda bıraktığını söyleyen Antmen, “İktidar hekimlerin hastalanmalarında/ölümlerinde sorumlu olmuştur. Mevcut iktidar, COVID-19’u meslek hastalığı dahi kabul edemeyecek acımasızlıkla karşımıza dikilmiştir” dedi. Hekimlerin hastanelerde şiddete maruz kaldığını söyleyen Antmen, “Yıllardır sağlıkta şiddet yasa tasarısına sahip çıkamayan, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmayan iktidar en az bize saldıranlar kadar sorumludur” dedi.

 

SANAL KUYRUKLAR

 

Online muayene randevularında kuyruk oluştuğunu belirten Antmen, “iktidar, oluşan sanal kuyrukları eritebilmek için halkın sağlığını tehlikeye atarak muayene sürelerini beş dakikaya indirmiş; “Önemli olan sağlık değil para” demenin de yeni bir yolunu bulmuş ve muayene sürelerini 5’er dakikaya kadar indirmiştir” dedi.

 

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

 

15 Aralık’ta yaptıkları bir günlük iş bırakma eylemine değinen Antmen, “Toplumun, hekimlerin çok yoğun destek ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “G(ö)REV”, görevimizi daha iyi yapabilmek için emeğimize ve geleceğimize sahip çıktığımızı iktidara gösterdiğimiz son uyarıydı. Artık bu vurdumduymazlıkları hekimlerin ve toplumun sağlığına ve yaşamına mâl olmaktadır. Sağlık Bakanı artık sanal alemden çıkıp biz sağlık çalışanlarının sorunlarını görmeli, bizleri duymalı, aramızda olmalıdır.  Yapmış olduğumuz “Beyaz Forum” sonuç bildirgesinde hekimlerin de belirttiği gibi, eğer tutumlarında ısrar ederlerse bu daha başlangıçtır ve haklarımızı almak için; toplumun sağlık hakkını korumak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Antmen, “Tabip odalarımızla birlikte oluşturacağımız yeni eylem takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve hayata geçireceğiz” dedi.