Zammı durdurmak mümkün | Güney Gazetesi Mersin

Zammı durdurmak mümkün

Bugün yapılan zamla Mersin’de minibüs ücreti 4.5 lira oldu. Bilecik Valisi geçtiğimiz ay 3.5 liralık minibüs ücretini fazla gördü ve 50 kuruşluk zammı iptal etti.

Zammı durdurmak mümkün

MAHMUT SÖNMEZ

 

Mersin’de bugün itibariyle şehir içi minibüs ücret tarifeleri 75 kuruşluk zamla birlikte 4.50 lira olurken, zamla beraber Mersinliler minibüse, Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul’dan bile daha fazla para verecek. Ama Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesi’nde belediyelerin ve valiliğin itirazı ile zammın reddedileceği hükmü düzenleniyor.  Bununla ilgili en güncel örnek Bilecik’te yaşandı. Geçen ay zamla birlikte 3.50 lira olan minibüs ücretini fazla bulan Bilecik Valisi minibüsçülerin 50 kuruşluk zam talebini reddetti.

Mersin Minibüsçüler Odası aldığı zam kararı ile bugünden itibaren minibüs ücret tarifesini sivil yolcuda 3.75 liradan 4.5 liraya öğrenci ücretini de 3 liradan 3.5 liraya çıkardı.

Zamlı tarife ile birlikte Mersin’de şehir içi minibüs ücreti birçok kenti geride bıraktı. Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul’da dahi minibüs fiyatları sivil yolcu için 2.75 liradan başlıyor mesafenin uzunluğuna göre en fazla 4 lira.

Mersin’de bir öğrenci minibüse 3.5 lira verirken, İstanbul’da ki öğrenciler mesafe fark etmeksizin minibüse Mersinli bir öğrencini verdiği paranın yarısı olan 1.75 lira veriyor.

 

BELEDİYE VE VALİLİK ZAMMI DURDURABİLİR

 

Yeni tarifeyle birlikte Mersin, İstanbul’u dahi geride bırakarak şehir içi minibüs ücretinin en fazla para olduğu iller listesine girmiş olacak. Ama Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun verdiği yetkiyle Belediyeler veya Valilik, ekonomik krizden ve zamlardan dolayı alım gücü düşen yurttaşların sırtına ekstra yük olacak bu zammı inisiyatif kullanıp durdurabilir.

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesinde; “Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar” ibaresi yer almakta.

 

BİLECİK VALİSİ 3.50 LİRALIK MİNİBÜS ÜCRETİNİ REDDETTİ

 

7 Kasım 2021’de Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu 3 lira olan şehir içi  minibüs fiyatlarına 50 kuruşluk zam talep etti,  Bilecik Valiliği 3.50 liralık minibüs ücretini fazla bulunca kanunun 62. Maddesindeki yetkisini kullanarak zam talebini reddetti.