OHAL Geciktirme Komisyonu! | Güney Gazetesi Mersin

OHAL Geciktirme Komisyonu!

KESK Mersin Şubeler Platformu bileşenleri, KHK’larla işlerinden atılan kamu çalışanlarının işlerine iade edilmesi talebiyle eylem yaptı.

OHAL Geciktirme Komisyonu!

 

 

ABİDİN YAĞMUR

 

Özgür Çocuk Parkında yapılan eylemde KESK üyeleri “Haksız ve hukuksuz işten atılan KESK üyeleri işlerine iade edilsin” ve “KHK’lar gidecek, işimize geri döneceğiz. Biz kazanacağız” yazılı pankartlar açtı.

KESK Mersin Şubeler Platformu adına hazırlanan bildiriyi dönem sözcüsü Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül okudu.

Son yıllarda insan hakları, özgürlükler ve sendikal haklar alanlarında yaşanan ihlallerin, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile daha da ağır hale geldiğini kaydeden Sümbül, “Bu çerçevede, kamu emekçileri ve hükümet politikalarına muhalif olan sendika üye, aktivist ve yöneticileri KHK aracılığıyla bir anda ve keyfi bir biçimde kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen 160 bin civarındaki kamu emekçisi arasında 4267 KESK üyesi bulunmaktadır” dedi.

 

“KOMİSYON MAĞDURLARI OYALIYOR”

 

Sendika olarak, 1 Eylül 2016’da başlayan ihraçlara müteakip tüm üye ve yöneticileri ile ilgili hukuk önünde hak arama süreçlerini başlattıklarını kaydeden Sümbül, “Hak arama mücadelemiz sürerken bizlerin ülke içinde ve ilgili BM, Avrupa Konseyi ve ILO mekanizmaları nezdinde yürüttüğümüz çabaların boşa çıkarma veya en azından yargıya erişimimizi geciktirmeyi hedefleyerek ve ilgili uluslararası mekanizmaların girişimleri sonucunda 23 Ocak 2017’de yayınlanan 685 sayılı KHK uyarınca OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. KESK olarak, ilk andan itibaren Komisyonun yetkili bir hukuk organı olmadığı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile seçilen üyelerin profili, çalışma güvencelerinin olmaması vb. nedenlerle etkili bir başvuru yolu olmadığı yönündeki kaygı ve eleştirilerimizi ifade etmiştik. Nitekim 4 yıllık süre sonrasında hala sorunlar olması haklılığımızı daha netleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

 

“BİLİNÇLİ OLARAK GECİKTİRİLİYOR”

 

Komisyonun kurulması üzerine gerek idare mahkemesi, AYM gibi iç hukuk gerekse de AİHM önündeki başvuruların ilgili başvuru süreçleri tamamlanmadığı gerekçesiyle usulden reddedildiğini kaydeden Sümbül şunları söyledi:

“OHAL Komisyonu ilk kararını 22 Aralık 2017’de vermiştir. Komisyonun resmi web sitesindeki bilgilere göre, 28 Ekim 2021 itibariyle, Komisyon 126 bin 300 başvurudan 118 bin 415 başvuruyu karara bağlamıştır.  İncelenmesi beklenen 8343 başvuru bulunmaktadır. Hala karara bağlanmayan 8343 başvurunun 2 bin 53’ü KESK’lilere aittir. Kalan dosyalar içerisindeki KESK’lilerin oranının yüksekliği bilinçli bir geciktirme ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Komisyonun görev süresinin uzatılacağı incelemesi devam eden dosyaların sayısından da anlaşılmaktadır.

Komisyon, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Barış akademisyenlerinin dosyalarında da ilk kez ret kararları vermeye başlamıştır. Hukuksuz politikalarıyla çelişen kimi Anayasa Mahkemesi kararlarını keyfi olarak uygulamayan iktidarın Komisyona da aynı yönde talimat verdiği anlaşılmaktadır.

 

Bütün baskı ve hukuksuzluklara karşı Kesk olarak,  kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen, ihraç edilen, açığa alınan, sürgünlere ve soruşturmalara maruz kalan tüm kamu emekçilerinin yanında olacağız.

Mücadeleyle, yapacağımız eylem ve etkinliklerle, hukuksal olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki paydaşımız eğitim örgütleri ile dayanışmayla, mağduriyetler giderilene kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Faşizme ve karanlığa asla teslim olmayacağız.

Tüm  emekçileri işimiz, mesleğimiz, iş güvencemiz ve geleceğimiz için dayanışmaya ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”