“İtibardan tasarruf etmeyenler eğitimden tasarruf ediyor” | Güney Gazetesi Mersin

“İtibardan tasarruf etmeyenler eğitimden tasarruf ediyor”

Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, eğitimde her geçen gün artan sorunlara karşın AKP iktidarı ile beraber genel bütçeden eğitime ayrılan payın yarı yarıya eridiğini söyledi.

“İtibardan tasarruf etmeyenler eğitimden tasarruf ediyor”

ZELİHA ÖZİPEK

 

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de MEB bütçesinin merkez bütçeye oranının yüzde 22 olduğunu söyleyen Tekin, 2022'deki MEB bütçesinin merkez bütçeye oranının yüzde 11’e düştüğünü, 20 yılda eğitime ayrılan bütçenin yüzde 50 eridiğini belirtti.

2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın yüzde 17,18 olduğunu belirten Tekin, 2020 yılı itibariyle bu oranın yüzde 4,65’e gerilediğini ve 2022 yılında ise yüzde 8,05 olmasının öngörüldüğünü söyledi.

 

 

“BÜTÇENİN YÜZDE 81'İ PERSONEL GİDERLERİ”

 

MEB'e verilen bütçenin dağılımında atamalar için, eğitimin acil ve kronik sorunlarını çözmek için, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için bir pay ayrılmadığını söyleyen Tekin, “2022 yılı için MEB bütçesinin 189 milyar 10 milyon TL olması öngörülmüştür. MEB bütçesinin yüzde 70’i personel giderleri, yüzde 11’i sosyal güvenlik devlet primi giderleri olmak üzere, toplamda yüzde 81’ü doğrudan doğruya personel harcamaları için kullanılmaktadır. Eğitim bütçesi yıllar içinde rakamsal olarak artıyor gibi görünse de personel giderlerinin bütçenin yüzde 81’ini kapsaması, eşit eğitim imkânına erişmeyi engelleyecek önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

 

“MAARİF VAKFI PARALEL MEB GİBİ”

 

Tek başına dört yılda eğitim bütçesinden 1.5 milyar liranın üzerinde paranın Maarif Vakfı'na aktarılmasının, kısıtlı olan bütçelerin doğru kullanılmadığının kanıtı olduğunu belirten Tekin, Türkiye Maarif Vakfının bütçesinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 285,4 oranında arttığını ve vakfın toplam bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesinin yüzde 9,12’si kadar olduğunu söyledi

Maarif Vakfına bütçeden ayrılan paya dikkat çeken Tekin, “2016 yılında FETÖ’nün okullarını devralması için kurulan ancak neredeyse paralel MEB gibi çalışan Türkiye Maarif Vakfı ihya edilmiştir. Vakfın toplam 323 eğitim kurumu açtığı, 207’si yurt içinde 6708’i yurt dışında, toplam 6.915 personelin bulunduğu, bütçeden ayrılan payın büyüklüğü düşünülürse, MEB'in küçültülüp Türkiye Maarif Vakfı'nın büyütüldüğü anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

 

“BÜTÇE AZALDIKÇA AİLELERİN HARCAMASI ARTIYOR”

 

 

MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerindeki payının sürekli azalmasının ailelerin eğitim harcamalarının artmasına neden olduğunu söyleyen Tekin, 2022 için belirlenen bütçenin yeni dersliklerin inşası, gereken öğretmen atamaları, taşımalı eğitimin bitmesi okulları pandemiye uygun hale getirilmesi, köy okullarının aktif hale getirilmes, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet/bilgisayar ve internet temin edilmesi için hazırlanmadığının altını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözüne dikkat çeken Tekin, “Bu bütçeyle çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceğinin feda edildiği açıktır Bu bütçe, "itibardan tasarruf olmaz" diyenlerin, tasarrufu eğitimden yapmaya kararlı olduklarını göstermektedir. Bu bütçe her bir öğrencinin bilimsel, laik, sağlıklı, adil ve kamusal eğitim aldığı, eğitim emekçilerinin mesleki ve maddi anlamda mağdur edilmediği bir düzen ihtiyacının yanından bile geçmemektedir” dedi