Toroslarda ardıç katliamı! | Güney Gazetesi Mersin

Toroslarda ardıç katliamı!

Ardıç bizim için neden önemli? Ormanlarımız ülke geleceğimizin sigortasıdır. Ekolojik değer ve kültür açısından son derece kıymetli bir bitki olan ardıcın başından geçenleri anlatmaya çalışacağım.

Toroslarda ardıç katliamı!


Prof. Dr. Erkan Aktaş

 

Anadolu bozkırımızın da sigortası olan ardıçlar özellikleri soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklılıkları sebebiyle iklim değişikliğinin kendini hissettirdiği dünyamızda ülkemizin geleceği açısından daha da ön plana çıkmaktadır. Ardıçlar iklim koşullarına dayanaklı olmalarının yanında, sık ibre yapıları ve besin değeri yüksek tohumları ile yabanıl hayvanlara iyi bir sığınak ve besin maddesi sağlamakta, ayrıca yaygın kök sistemleri sayesinde erozyonla mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir türdür. Günümüzde küresel iklim değişiklikleri ile mücadelede  ormanlarımız en önemli mücadele alanlarımızdan biri olmalıdır.

 

Biyokütle enerji santralleri hızla artıyor

 

Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların biri de  biyokütle enerjisidir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, orman atıkları, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.

Bitkisel, hayvansal ve organik atıkların yakılması yöntemiyle elektrik enerjisi üretilen tesislere biyokütle enerji santrali denilmektedir. Bunlar bir nevi Termik bir santral türüdür. Buradan üretilen enerji, garantili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına belli bir ücretten satılmaktadır. Buraya kadar her şey normal ve hatta temiz enerji kaynakları açısından sevindirici bir durum. Karaman ilinde de bu tip yatırımlar yapıldığı ve bölgede katı atık toplandığını biliyoruz.

 

Ardıç Katliamı Var!

 

Biyokitle enerji için toplanan orman atıkları için ciddi bir iddia var: Bu sorunu daha önce Mersin ili Mut ilçesinden duymuştum ve şimdi ise Mersin ili Erdemli ilçesinde bir grup doğa dostlarının bu konuda mücadelesine tanık oldum (büyük bir olasılık tüm Toroslarda benzer bir durum da olabilir).  

Durum vahşet ötesi ve bir grup taşeron firmanın bu santraller için ardıç ağaçlarını tıraşladığı (katlettiği) görülmektedir. Bu konuda hem bölge Orman Müdürlüğüne dava açılmış hem de CİMER’e bilgi verilmiştir.

Bu konu bütün halkımızı ilgilendiriyor. Birilerinin bu konuyu gündemin en tepesine yerleştirmeleri gerekiyor.

Orman yangınlarında yeterince ciğerlerimiz yandı. Şimdi ise orman alanları enerji ihtiyaçı için hedef olmaya başladı.

Toroslar, yayla turizm açısından parlatılması gerekirken bu alandaki denetimsiz faaliyetler ciddi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

Bölgemizde kurulun biyokütle enerji santrali ne kadar orman ürünü işliyor ve bu konuda ne kadar denetime tabii oluyorlar?

Orman genel müdürlüğü ihale ettiği alanları ne kadar denetleyebiliyor?

Bu konuda mücadele veren kişilerin temel amacı, bölgede yapılan kesim çalışmasının bir an önce durdurulup, bölgede faaliyet gösteren OGM'lere ait planlamaların ise yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır. Tarafsız bir bilirkişi heyetinin bölge de inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu rapor doğrultusunda karar vermesi gerekiyor.

Kurtarılacak her bir Ardıç geleceğimize hem bir ekolojik miras hem de nefes olacaktır. Ardıç, atalarımızdan ekolojik bir miras ve biz de bunları gelecek kuşağa aktarmaya mecburuz.

Ormanlarımızın geleceği için lütfen bu yazıyı paylaşınız!