“İşçiler çok ciddi baskıya maruz kalıyor”

İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi, belediyelerde çalışan işçilerin yoğun ve sistematik baskıya maruz kaldığı, işçilerin siyasi partilere üye olmaya, sendikalarından istifa etmeye zorlandığı yönündeki başvurular üzerine konuyla ilgili komisyon kurmaya karar verdi. Belediyeler tarafından işçiler mobbing uygulandığını ve bunun bir hak ihlali olduğunu ifade eden Avukat Gazi İnci, “İşçilere yönelik yaşanmış ve yaşanacak tüm hak ihlalleri ve mobbinglerin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” dedi.

“İşçiler çok ciddi baskıya maruz kalıyor”

ABİDİN YAĞMUR

 

İnsan Hakları Derneği, belediye işçilerinden gelen şikayetler üzerine bu alanda bir çalışma komisyonu kurmaya karar verdi.

Dernek binasında düzenlenen  basın toplantısında konuşan İHD yönetim kurulu üyesi Avukat Gazi İnci, “Ülkemizde siyasal kutuplaşma, ötekileştirme üzerine yürütülen politikaların neticesinde tüm kamu, yarı kamu, özel kurum ve kuruluşlarda ayrımcı uygulamalar olağan hale gelmiş; bu durum kamusal yetkileri elinde bulunduran yetkililerin kamu güçlerini kendi siyasi menfaatleri doğrultusunda kullanmaları sonucunu doğurmuştur. Bu süreçte maalesef işçi sınıfı da bu kutuplaşmanın mağduru olarak nasibini almış ve almaya devam etmektedir” dedi.

İnci, “Derneğimiz Mersin Şubesi’ne işçiler tarafından yapılan başvurular, dernek yöneticilerimiz tarafından yapılan bir kısım görüşmeler, medya üzerinden takip edilen haberler ve çalışan işçilerden alınan duyumlar dikkate alındığında Mersin’de yerel yönetimlerde çalışan işçilerin çok ciddi baskıya maruz kaldığı gözlemlenmiştir” dedi.

 

“HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR”

 

Alınan başvuru ve bilgiler hakkında bilgilendirme yapan Av. İnce, “Sosyal medyada, çalıştığı belediyeyi yöneten partinin politikalarını eleştirenlerin farklı gerekçelerle disipline verildikleri, kimi işçilere ücret kesintisi gibi disiplin cezaları verildiği, işçilerin çalıştığı belediyenin resmi sosyal medya hesabını takip etmeye ve belediyenin icraatları ile ilgili paylaşımları beğenmeleri ve paylaşmaları için işçilere ısrarda bulunduklarını, uzun süre beğeni ve paylaşım yapmayan işçilerin uyarıldığı, baskıya maruz kaldığı, belediye şirketinde çalışan işçilerin, şirket müdürleri tarafından, mensubu oldukları siyasi partilere üye olmaya zorlandığı, anılan mobbing  ve hak ihlalleri sürecinde, işçiler, mensubu oldukları sendikalardan gerekli desteği göremedikleri, kimi zaman da işverenler tarafından sendikalarından ayrılmaya zorlanarak işçilerin sendikal haklarının engellendiği gibi hak ihlallerine ilişkin bilgiler tarafımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

 

 

“MAĞDUR OLAN İŞÇİLER İLE GÖRÜŞME SAĞLANACAK”

 

Av. İnci, “Anılan mobbing ve hak ihlalleri sürecinde, işçilerin her an işten çıkarılacakları, görev yerlerinin değişeceği ya da özlük haklarına halel geleceği noktasında yoğun kaygı yaşadıkları, iş hayatını huzursuz bir şekilde yürüttükleri gözlemlenmiştir” dedi.

İnci, şunları söyledi: “Türkiye'nin taraf olduğu Uluslarasi Çalışma Örgütü'nün(ILO) 11 No'lu Ayrimcilik Sözleşmesi 2. Maddesinde, iş veya meslek edinirken ve edinilen iş veya meslek icra edilirken, işçilere eşit muamele edilmesini hedef tutan politikalar tespit ve takip edileceği taahhüt edilmiştir. Birer kamu kurumu olan yerel yönetim birimlerinde ulusal ve uluslararası hukuka aykın bir şekilde işçilerin baskıya maruz kalması, çalıştıkları kurumlarda ifade özgürlüklerinin kısıtlanması, çalıştıklan birimlerin sebepsiz ve niza olmaksızın değiştirilmesi, aldıklan düşük ücretin siyasi bir terbiye aracı olarak kesintiye uğratılması, işçilere emeklilik dayatılması, işçilerin temel sorunlarının göz ardı edilmesi ve geçim sıkıntısı nedenli intihar vakalarının dahi umursanmaması ciddi bir endişe uyandırmaktadır. Tüm bu hususlar ışığında dermeğimizin Çalışma Yaşamı Komisyonu tarafindan hak ihlallerine ilişkin başvuruların araştırılması, araştırma sonuçlarının rapor haline getirerek kamuoyuna duyurulması için çalışma yürütülmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Raporlama sürecinde anılan hak ihlalleri ve mobbing eylemlerine yönelik mağdur ve tanık işçilerden başvuru alıp görüşme sağlanacak ve sendikalar ve ilgili belediyelerin başkanlıkları ile iletişim kurarak işçilerin mağduriyetini doğuran tüm sorunların tespit edilmesi amaçlanacaktır. Önemle belirtiriz ki; yürütülecek çalışmada, İnsan Hakları Derneği'nin genel teamüllerine uygun bir şekilde, başvurucuların hiç bir siyasi aidiyeti, görüşü, dini, dili, ırkı, cinsiyeti, yönelimi gözetilmeksizin, sadece işçilerin mağduriyetinin giderilmesi odak haline getirilecektir. İşçilerin, iş hayatında maruz kaldıkları baskıların arttırma ihtimali göz önünde bulundurularak, derneğimize yapılan başvurularda ve sair görüşmelerde edinilen; isim/soyisim, meslek, çalıştığı kurum ve sair kişisel bilgiler, niza verilmedikçe katiyen kamuoyu ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Bizler, İnsan Haklan Derneği Mersin Şubesi olarak, işçilerin alın terinin siyasi emellere alet edilmesini ağır bir insan hakkı ihlali sayıyor, işçilere yönelik yaşanmış ve yaşanacak tüm hak ihlalleri ve mobbinglerin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.”