YKS, adayları da aileleri de terletti

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Ye terlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları hafta sonunda yapılan oturumlarla sona erdi.

YKS, adayları da aileleri de terletti

 

NİHAT ALTUNTAŞ

 

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterli lik Testi (AYT) sınavları bü yük bir heyecanla başladı ve sona erdi. Mersin'de öğrenci ler pandemi tedbirleri kapsa minda güvenlik kontrolleriyle içeri alındı. Gençler salonlar da sınav heyecanı yaşarken, aileleri okul kapalarında bek lemeye başladı. Çocuklarına destek olan veliler okul kapı- sinda dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Öğren-cilere TYT Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe soru- larından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru soruldu. 180 dakika süren AYT'de "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih'den 10, coğrafya'dan 6 soru yanıtladı.  AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı.

Mersin'de hava sıcaklıklarının birdenbire yükselmesi nin sınavların yapıldığı güne denk gelmesi adayları da ailelerini de oldukça zorladı. Sıcaklar nedeniyle sınav sırasında aileler okul önlerinde bekleyebilecekleri gölge aradı. Sınavlardan sonra aileleriyle bir araya gelen öğrencilerin bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları da ailelerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.