Denizcilerden balık çiftliklerine veto | Güney Gazetesi Mersin

Denizcilerden balık çiftliklerine veto

Dana adası ve civarındaki arkeolojik değerlerle turizm potansiyeline dikkat çekildi

Denizcilerden balık çiftliklerine veto


ABİDİN YAĞMUR

Mersin Deniz Ticaret Odası, Silifke Dana adası civarındaki balık çiftliklerinin kapasitesinin arttırılmasına olumsuz görüş bildirdi. Odadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen görüş yazısında “Kıyılarımızda mevcut kültür balıkçılığı tesislerinin halihazırda bölgede kirlilik oluşturduğu bilinmekte iken, söz konusu tesislerde kapasite artırımının gerçekleşmesi halinde, tesislerde kullanılan kimyasallar, yemler, üretim teknikleri ve oluşan atıklara bağlı olarak su kalitesinin ve deniz ekosisteminin bozulacağı ve bahsi geçen koylarımızın geri dönülmez bir biçimde tahrip olacağı öngörülmektedir” denildi.

 

Silifke Dana adası civarında 2018 yılında konumlanan balık çiftlikleri faaliyete geçmelerinden kısa süre sonra kapasitelerini 2 katına çıkarmak için ÇED sürecini başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED sürecinde kamu kurumlarının yanı sıra denizcilik sektörüyle ilgili kurumların da görüşlerini istedi.

 

 

 

“ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ MALUMDUR”

 

 

Mersin Deniz Ticaret Odası, ÇED dosyasına sunulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiği görüş yazısında   “Ülkemizin farklı turizm bölgelerinde bulunan kültür balıkçılığı tesislerinin yarattığı çevre sorunları gündemdeki yerini korurken, Dana Adası açıklarında konumlandırılan kültür balıkçılığı tesislerinin, kapasiteleri, ağ derinlikleri ve üretimde kullandıkları yemlerin muhteviyatına bağlı olarak bölgede çevre ve deniz kirliliği yarattığı ve bu yönüyle kentin turizm potansiyelini olumsuz etkilediği Mersin kamuoyunun malumudur” denildi.

 

 

“BÖLGE İÇİN TURİZM PROJELERİ HAZIRLANDI”

 

 

Mersin Deniz Ticaret Odası’nın yazısında, “Kentteki çok sayıda kurum ve kuruluşun öteden beri hemfikir olduğu bir diğer konunun kültür balıkçılığı yatırımlarının Mersin gibi bir turizm kentinde yapılmaması gerektiği ve hatta üretim tesislerinin, çok değerli tarihi kalıntılar barındıran Dana Adası etrafında konumlandırılmasının yanlışlığıdır.  Doğal güzellikleri, sahip olduğu kıyı şeridi, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri ile turizm potansiyeli yüksek bir kent olan Mersin’de deniz turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Odamız tarafından hazırlanan ve tamamlanma aşamasında olan proje kapsamında, bölgemizde “Yat Turizmi” ile “Günübirlik Tekne Turları”nın geliştirilmesi ve bu doğrultuda “1 ve 2 Haftalık Yat Gezi Turlarının (Mavi Tur)” başlatılması yönünde planlamalar yapılmaktadır.  Söz konusu proje ile bölgedeki lokanta, otel, market ve diğer turizm tedarikçilerinin sayı ve kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra yeni istihdam alanlarının yaratılması ve nihai olarak bölgemizin turizm gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır” denildi.

 

 

“SON DERECE SAKINCALI BULUYORUZ”

 

 

MDTO’nun yazısında “Tekne Gezi Turları ile Mavi Turlar” için belirlenen güzergâhın Taşucu-Aydıncık kıyıları; uğrak noktalarının ise Dana Adası’ndan başlamak üzere sayıları 10-12’yi bulan rüzgâra karşı korunaklı koylar olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “ Deniz turizmi açısından son derece değerli olan bu koyların temiz, berrak ve bakir olmaları ve öyle kalmaları vazgeçilmez bir zorunluluktur.  Kıyılarımızda mevcut kültür balıkçılığı tesislerinin halihazırda bölgede kirlilik oluşturduğu bilinmekte iken, söz konusu tesislerde kapasite artırımının gerçekleşmesi halinde, tesislerde kullanılan kimyasallar, yemler, üretim teknikleri ve oluşan atıklara bağlı olarak su kalitesinin ve deniz ekosisteminin bozulacağı ve bahsi geçen koylarımızın geri dönülmez bir biçimde tahrip olacağı öngörülmektedir.  “Kültür Balıkçılığı Tesisleri Kapasite Artışı” projesi; Odamızca hazırlanan ve yukarıda özet bilgilerle açıklanan Mersin’in kıyı ve denizlerinde deniz turizminin geliştirilmesine yönelik projenin yürütülmesine ve öngörülen amaçlarına ulaşmasına engel teşkil edecektir. Bu nedenle Dana Adası Açıkları 1 Nolu Su Ürünleri Üretim Sahası Mevkiinde yapılması planlanan “Kültür Balıkçılığı Tesisleri Kapasite Artışı” projesinin son derece sakıncalı olduğu ve bölgemizde deniz turizminin gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir.”  (Haber Merkezi)