“Tüm eğitim çalışanları aşılansın”

“Tüm eğitim çalışanları aşılansın”

 

Zeliha ÖZİPEK

 

Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen Mersin şubeleri Özgür Çocuk Parkı’nda ortak basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşma yapan Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Nesime Aslan konuşma yaptı. Aslan, “Eğitim, önlemler alınarak yüz yüze yapılmalıdır. Biz sendikalar olarak, yüz yüze eğitimin devamı için eğitimcilerin ve eğitimin bileşenlerinin bir an önce aşılamaları, aşılanmanın hızlandırılmasını ve tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

 

Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması düzenleyen Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen Mersin şubeleri “Tüm eğitim çalışanları aşılansın. Risk altındayız, ölüyoruz” pankartı açtı. Grup adına konuşma yapan Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Nesime Aslan, Yüz yüze eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler açısından eğitim-öğretim ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması gerektiğini söyledi. Aslan, “Bu güven duygusu onların eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemlidir. Salgının giderek yükseldiği koşullarda eğitim emekçilerinin desteklenmesi gerekirken, halen aşı planlamasında 2. aşamanın 7. sırasında gösterilmeleri ve bir türlü öne alınmamaları, hem eğitim emekçileri hem de tüm eğitim çalışanları açısından çok ciddi riskler barındırmaktadır. Sendikalarımızın MEB’e yaptığı çağrılar, Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvurular olumlu sonuçlanmamıştır. MEB bu konuda harekete geçip Sağlık Bakanlığı ile ortak bir planlama yapıp kamuoyuna duyuracağına, kendisine başvuran eğitim emekçilerine “Sağlık Bakanlığı’na başvurun” demektedir. 15 Şubat’tan 4 Nisan’a kadar toplam pozitif ve temaslı öğretmen sayısı 2558, öğrenci sayısı 3379, hizmetli-memur personel sayısı ise 246’dır. 15 Şubat-4 Nisan arasında eğitim alanında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye ulaşmıştır. Bu rakamlar buz dağının sadece görünen yüzüdür. Sendikalarımıza ulaşan sınırlı bilgilerle ortaya çıkan bu tablo bile tehlikenin boyutunun ne düzeye geldiğini gösterirken, elinde tüm veriler olan MEB ise ısrarla sayıları gizlemekte ve herhangi bir açıklama yapmamaktadır” dedi.

 

“AŞILAMA HIZLANSIN”

 

Yüz yüze eğitimin devamı için aşılamanın hızlanması gerektiğini söyleyen Aslan, “Önü alınamaz bir şekilde vakalar ve hasta sayıları tüm Türkiye’de hızla yükselirken eğitim alanında hiçbir tedbir alınmaması, yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. “Eğitim, önlemler alınarak yüz yüze yapılmalıdır.” diyen biz sendikalar olarak, yüz yüze eğitimin devamı için aşılamaların hızlanmasını ve tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Ölümle sonuçlanmasa dahi yaşı ilerlemiş veya bünyesi zayıf bireylerin vücutlarında kalıcı hasarlar bırakan Covid-19 salgınında, eğitim bileşenlerinin yaşamı ve sağlığı tehlikeye atılamaz ve bu riskli durum daha fazla sürdürülemez” dedi.

 

“EĞİTİME EK BÜTÇE OLUŞTURULMALI”

 

Aslan, yüz yüze eğitimin devamı için taleplerini şu şekilde sıraladı:

 

“*Eğitimin tüm bileşenlerine iki doz aşılanması süreci hızla tamamlanmalıdır.

*Eğitime ek bütçe oluşturulmalı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim için ihtiyaç duyulan kadro atamaları yapılmalıdır.

*Seyreltilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmamalıdır.

*Maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılacağı bir düzenleme mutlaka planlanmalıdır.

*Kalabalık okullarda, öğretmenler odası sayısının artırılması konusunda çalışma yürütülmelidir.

*Kalabalık okullarda öğrenci ve öğretmen tuvalet sayılarının artırılması için çalışma yapılmalıdır.

*Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinme bulunmaktadır, bu ihtiyaca dönük çalışma yürütülmelidir.

*Okullarda uygulanması gereken tedbirleri düzenli olarak denetleyecek ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütecek görevlendirmeler yapılmalıdır.

*Eğitim bileşenlerinin sağlıklı ulaşımı için valilikler ve yerel yönetimlerle birlikte kapsamlı bir planlama hızla hayata geçirilmelidir.

*Alınan önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız kademeli olarak açılmalı, yaşamın tüm alanları kademeli bir şekilde normalleşme kapsamına alınmalıdır.

*Eğitim alanında çalışanlara kendi görev tanımları dışındaki işler verilmemelidir. Filyasyon görevi gibi hastalar ile dirkt temas halinde olacakları görevlendirmelerden vazgeçilmelidir. Denetim görevi de gönüllülük esasına dayanmalıdır.”