O konuşma meclis tutanaklarına böyle yansıdı

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın TBMM kürsüsünde Mersin hakkında konuşurken “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi’ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz Büyükşehri de alacağız” şeklindeki sözleri Mersin kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

O konuşma meclis tutanaklarına böyle yansıdı

AKP’li Zeynep Gül Yılmaz’ın ifadeleri meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

ZEYNEP GÜL YILMAZ (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Az önce  HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan “AK PARTİ vekilleri sahada yok.” dedi. Biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor, derdini dinliyoruz. Siz Mezitli’den öteye, batıya geçebildiniz mi bugüne kadar?

RIDVAN TURAN (Mersin) – Davultepe’de ben varım. Davultepe’de size öfke var, öfke.

ZEYNEP GÜL YILMAZ (Mersin) - Merkez ilçelerde bile yoksunuz. Geçen hafta Kiremithane Mahallesi cumartesi pazarını ziyaret ettim. Size oy veren seçmen diyor ki: “Oy verdik, bir daha göremedik.” BAĞIRTA BAĞIRTA AKDENİZ BELEDİYESİ’Nİ ALDIK, KANIRTA KANIRTA DA KÖŞE BAŞLARINI TUTTUĞUNUZ BÜYÜKŞEHRİ DE ALACAĞIZ. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RIDVAN TURAN (Mersin) – Davultepe’de ben varım. Gidin, Davultepe halkına sorun bakalım, yaptığınız haksızlıkları öğrenin.

Sayın Başkan, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Turan.

ZEYNEP GÜL YILMAZ (Mersin) – Siz bize sataştınız, biz de cevap verdik. Neyin sataşmasından söz istiyorsunuz?

RIDVAN TURAN (Mersin) – Tamam, çok güzel, siz de cevap verirsiniz.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) – İsmini verdiniz, ismini.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – “Mezitli’den öteye gidemiyorsunuz.” demediniz mi?

RIDVAN TURAN (Mersin) – Değerli arkadaşlar, mesele şu, şimdi konuşmamı yaparken bir milletvekili arkadaşımız dedi ki: “Halk adına konuşma.” Ben ancak halk adına konuşabiliyorum, saray adına konuşamıyorum, kusura bakmayın, o yetenek büyük ihtimalle size ait bir yetenek. (HDP sıralarından alkışlar)

Mersin meselesine gelince, bakın, Mersin’de taşocakları yapılıyor Toros Dağları’nda, Davultepe’de binlerce dönümlük alanlar küçük sanayi sitesine ve benzeri şeylere çevrilmeye çalışılıyor. Bakın, ben size şunu söyleyeyim, istiyorsanız beraber de gideriz. Gidelim beraber Davultepe’deki, oradaki 5 muhtarlığa, duyguları neymiş, bunlara bakalım. Orada size yönelik büyük bir öfke var, bunu görmeniz gerekiyor. Ben size, kızın diye ya da sizi eleştirmek için falan bunları söylemiyorum ama uyguladığınız, Mersin özelinde uyguladığınız politikaların politik sonucunun bu olduğunu söylüyorum. Yani insanlarla, köylülerle karşı karşıya gelemeyecek bir raddeye varmışsınız. Mesela Ayvagediği’ndeki taş ocağı mucizesine bakın, yapıyorsunuz bunu yani bir şekilde, ne oluyor ne bitiyor, birtakım ahbap çavuş ilişkileri, birtakım çıkar ilişkileriniz sonucunda bunları yapıyorsunuz. Ya, Allah rızası için gidin Ayvagediği’ndeki 4 muhtarla bir görüşün, bakalım ne diyorlar size. Buna benzer söyleyebileceğim o kadar çok... Mesela, Akdeniz Belediyesine gidin, Akdeniz Belediyesinde polipropilen tesisi yapılacak alandaki insanlarla konuşun. Ya, Karaduvar’a gidin, Karaduvar’a; Karaduvar’a gidin kendinizi anlatın, deyin ki: “Ya, biz buraya bir polipropilen tesisi yapacağız; Avrupa’nın en güzeli, en teknolojiği.” Bakalım size ne diyecekler? Gerçekten benim için artık zül biliyor musunuz bunları söylemek. Niye? Çünkü ben halkın düşüncelerini ifade etmeye çalışıyorum, başkalarının düşüncelerini ifade etmeye çalışanların da yolu açık olsun ne diyeyim yani. (HDP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Özel...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, duyduklarımdan fevkalade üzgünüm, bir milletvekilinin böyle söylemesinden üzgünüm, bir kadın siyasetçinin bu cümleyi kullanmasından fevkalade üzgün ve rahatsızım. Ama şunu söyleyeyim: Bir başka siyasi partiyle polemik yaparken “Köşebaşlarını tuttuğunuz Mersin Büyükşehir Belediyesini kanırta kanırta alacağız.” lafının... Mersin Büyükşehir Belediyesini biz aldık, rıza üreterek aldık; sözümüzü söyledik ve bunun karşılığında Mersinliler o “millî irade” dediğiniz ve size verildiğinde baş tacı başkasına verildiğinde alaşağı yapmaya da çekinmediğiniz millî irade Mersin’de bu şeklide tecelli etti ve Mersin’i Belediye Başkanımız yönetiyor, kimseye de köşebaşı falan tutturduğu yok. Siz belediyelerinizde birilerine köşebaşı tutturuyorsanız o sizin değerlendirmeniz. Sayıştaş denetimine tabiyiz, İçişleri Bakanlığının müfettişleri ortada. Bildiğiniz bir şey varsa, Bakan Yardımcısı vasıtasıyla ya da Teftiş Kurulu vasıtasıyla konuşursunuz ama burada, bir siyasi polemikte, kendi ilinizdeki size söylenen ya da…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayalım Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – …sizin vehmettiğiniz ya da doğru olan bir eksiklikten çıkabilmek için Mersin’in Büyükşehir Belediyesini, Başkanını suçlayamazsınız, oradaki devlet memurlarını, bürokratları töhmet altında bırakamazsınız, köşe başı tutma gibi bir siyasi partiye ve bizim partimize böyle bir iftirada bulunamazsınız hele hele büyükşehir belediyesini almak için oy isteyeceksiniz; vatandaş sandığa gidecek. Sayın Grup Başkanım, nasıl kanırta kanırta alınacakmış, siz bundan ne anladınız? Sayın Bostancı, bir kadın milletvekili, mevkidaşımız, kanırta kanırta belediye başkanlığı almanın andını içiyor burada, herhâlde bu konuya sizin bir açıklama getirmeniz lazım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)