Tahrip gücü yüksek! | Güney Gazetesi Mersin

Tahrip gücü yüksek!

Tahrip gücü yüksek!


 

ZELİHA ÖZİPEK

 

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, İnsu ve Değirmençay köyleri arasında kurulmak istenen taşocağının doğal ekolojik dokunun tahribatına yol açacağı, insan sağlığını ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Tesis için ayrılan toplam sahanın 97.45 hektar olduğunu belirten Can, “Bu alanın 24 hektarlık kısmı için ÇED izni isteniyor. Alanının 10 bin 502 metrekarelik kısmı kırma-eleme tesisi. Tesisin en yakın yerleşim yeri olan İnsu köyüne uzaklığı ise yalnızca 900 metre. Ayrıca maden işleme tesisi yapılmak istenen saha 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında orman alanı olarak görünüyor” dedi.

Taşocağı kurulmak istenen alanın 3 içme suyu kaynağına yakın mesafelerde olduğunu belirten Can, su kaynaklarının akifer biriminin kireç taşı olduğunun göz önüne alınması gerektiğini proje ile patlamalar neticesinde su kaynaklarının etkilenebileceğini kaydetti.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, bölgeye kurulacak açık kalker ocağı ve maden işleme tesisinin yaratacağı muhtemel çevresel etkileri şöyle sıralandı:

“*Suyun sızma/akış yollarının kesilmesi ve yarmadan su kaybı

*Yarmadan buharlaşmanın toprak su kaybına ve ağaçlara etkisi

*Patlatmalarla yer altı suyu rezervlerinde bozulmalar

*Yer sarsıntıları (titreşim) ve taş savrulmaları

*Yer altı ve yer üstü sularında azalmalar ve hatta kayıplar meydana gelmesi

*Patlatmalarla suyun sızma/akış yollarının değişmesi

*Deprem etkisi

*Atık materyalin düzensiz yığılması

*Vadinin kirlenmesi

*Doğal ya da yapay göletlerin kirlenmesi

*Toz etkisi (bitki yaprakları ve döllenmeye olan olumsuz etkiler)

*Kamyon nakliyatı ile oluşan toz

*Gürültü etkisi”

 

Mühendis ve mimarların gündemi çevre

 

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin gündeminde hem taşocakları hem de tarım alanlarının yapılaşmaya açılması var. İKK bileşenleri Yenişehir ve Mezitli arasındaki Kale köyü sınırlarında yer alan ve üzerinde tarım yapılan hazine arazilerinin TOKİ eliyle yapılaşmaya açılmasına karşı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.