“Kale köyü tarımın kalesidir” | Güney Gazetesi Mersin

“Kale köyü tarımın kalesidir”

“Kale köyü tarımın kalesidir”


 

ZELİHA ÖZİEPEK

 

Mezitli ve Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kale köyünde hazineye ait 260 bin metrekarelik alanın TOKİ yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı çıkan Çevre ve Doğa Derneği üyeleri ve Kale köyü sakinleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe verdi. Dernek Başkanı Sabahat Aslan “Kale köyünde yaşam hakkımızı gasp edecek planlara itiraz ediyoruz. Kale köyü tarımın kalesidir. Ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

 

Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleriyle Kale köyü sakinleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir açıklama yaparak hazineye ait 260 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmak istenmesini protesto etti ve projenin durdurulması için dilekçe verdi.

Dernek Başkanı Sabahat Aslan yaptığı konuşmada, atılan adımların kamu yararına aykırı olduğunun altını çizdi.

Aslan, “Ülkemizde ve kentimizde uygulanan yanlış politikalar ile tarım ve ormanlık alanlarımızın planlı bir şekilde yok edilme çalışmaları yaşam alanlarımızın kirletilmesi ve ekmeğimizin elimizden alınması hedeflenerek daha çok hasta olmamızın ve daha çok yoksul olmamızın önü açılmak isteniyor. Bu amaçla Rant uğruna Kale köyünün tarım ve ormanlık alanlarını yok edecek olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 28.02.2021 tarihinde re'sen onaylandığı Plan değişiklikleri ile Kale köyünde bulunan 98.763 m2 büyüklüğündeki alan ile Galericiler Sitesi ve 101.987 metrekare büyüklüğündeki alan ile Küçük Sanayi Sitesi amaçlı yapıldığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin’de Yerel Yönetimlerin, Meslek Odalarının ve Bölge Halkının görüşünü almaksızın plan değişikliği yapması Planlama yönetmeliğine, Şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır. Ben yaptım oldu anlayışı ile yapılan planlar, tarım toprağının yok edilmesi, 20.000 ağacın kesilmesine neden olmakla birlikle tarımla geçinen Kaleköy halkının işsiz kalarak yerlerinden göç etmesine ve yoksullaşmasına neden olacaktır. Ayrıca bu planlama ile bölgede ormanlık ve yeşil alanlar katledilerek hava, su ve toprak kirliliğinin artmasına neden olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resen ve ranta dayalı onayladığı planları antidemokratik ve hukuksuzdur” ifadelerini kullandı.

 

“RANTA İZİN VERMEYECEĞİZ”

 

Aslan, Kale köyünün ranta kurban edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Mersin’de bulunan STK’lar, Meslek Odaları, Yerel Yönetimler ve bölge halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resen onayladığı hukuksuz planlara karşıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 28.02.2021 tarihinde re'sen onayladığı plan kararlarına itiraz ediyoruz. Galericiler Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi kurulmasına yönelik re'sen onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptal edilmesini, Kaleköy ve yakın çevresinde yer alan yaklaşık 10.000 dekarlık (dönüm) verimli tarım topraklarının korunması yönünde yeni bir karar alınmasını talep ediyoruz. Kaleköy Tarımın Kalesidir. Ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi Kale köye sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

 

“DEVLETE ZATEN ZAMANINDA TOPRAK VERDİK”

 

Kale köyü sakini ve aynı zamanda eski köy muhtarı Muhammed Mustul ise yaptığı konuşmada, “Bizim köyümüz 1894 yılında kurulmuştur. O günden bugüne bizim ebedi toprağımızdır. 1970’lere kadar malcılık yapılmış, 70’lerden sonra hububat ekilmiş ve 2000’li yıllarda su çıkmış narenciye yapılmıştır. Biz devletin ormanını kesip işgalcilik yapmadık. Bu topraklar ecdadımızdan gelmiştir. Biz devlete üniversite için toprak verdik zaten. Belki 1000 bin dönüm yer vermişizdir. Biz betonlaşma istemiyoruz” dedi.