Sigara ve alkol alıyorsanız, az uyuyorsanız risk altındasınız

Sigara ve alkol alıyorsanız, az uyuyorsanız risk altındasınız

Sistem Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Molu meme kanseri hakkında uyarılarda bulundu, meme kanserinin erken teşhisi için neler yapılabileceğini anlattı.

-Meme Kanseri risk faktörleri nelerdir?

Murat Molu: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme hastalıkları kadınlarda en sık görülmektedir. Memenin iyi huylu kistleri ve adenomları en sık görülenler arasındadır. Fibrokistlerin kanserleşme riski yoktur. Ancak bu adenomlar çok nadir de olsa kanserleşebilir.

-Meme kanserinin cinsiyet ve yaşa göre nasıl değerlendirmesi yapılır?

Murat Molu: Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri verilerine göre, yaklaşık yüzbinde 40 kişide kadınlarda görülen en sık kanser tipi meme kanseridir. Kadınlarda erkeklere göre 100 kat fazla, yaşla risk artmaktadır. Bir kadının yaşam boyu meme kanseri olma riski 8’de 1’dir.

Erken adet yaşı meme kanseri riski ile beraberdir. İyi beslenmenin bunu etkilediği tespit edilmiştir. Hiç doğum yapmamış kadınlarda meme kanseri riski, yapmış olanlara göre daha yüksektir. İlk tam süreli gebeliğin erken yaşamda olmasının da meme kanseri riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

Her gebelikte meme kanseri riski %7 azalır, çocuk doğurmuş kadınlar, doğurmamışlara göre %30 daha düşük meme kanseri riskine sahiptir.

Geç menapoz sonrası östrojen ve testesteron düzeyleri yüksek olan kadınlarda, düşük olan kadınlara göre 2-3 kat daha meme kanseri riski mevcuttur.

-Hormon İlaçlarının meme kanserine etkisi nedir?

Murat Molu: Ağız yoluyla gebelik önleyici ilaçların kullanılması meme kanseri riskini artırır. İlaç kullanımının üzerinden 10 yıl geçmesi hiç kullanmayanlarla riski aynı yapar.  Diyabetik kadınlarda meme kanseri riski %20 daha fazladır. Hormon (östrojen+progesteron) tedavilerinin menapoz sonrası verilmelerinin meme kanseri riskini artırdığı tespit edilmiştir.

-Meme yoğunluğunun Meme Kanserine Etkisi Nedir?

Murat Molu: Meme yoğunluğu yüksek olan kadınlarda yoğunluğu düşük olanlara göre meme kanseri riski 5 kat fazladır. Aşırı kilo menapoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini artırır.

-Meme Hastalığı ve Aile öyküsü (Genetik) olanlarda meme kanseri riski nasıldır?

Murat Molu: Daha önce meme kanseri öyküsünün olması diğer memede kanser riskini artırır. Birinci derece yakını(anne, kızkardeş, kızı, baba) meme kanseri öyküsü olan bir kadında, olmayanlara göre 2 kat yüksek risk belirlenmiştir. Birinci derecede meme kanseri varsa risk 3 kattır. Yakın akrabasında meme kanseri olan kadınların %85’inde hiçbir zaman meme kanseri gelişmeyecektir.

Gelişmiş ülkelerde genetik dörtte bir oranında, çevre ve yaşam şekli dörtte üç oranında meme kanseri riskine katkı yaptığı gözlenmiştir.

-Meme kanseri riskini artıran faktörler nelerdir?

Murat Molu: Fiziksel aktivitenin az olması, alkol tüketimi ve sigara, az uyku, uUzun boylu olmak, radyasyona maruz kalmak başlıca faktörlerdir. (Haber Merkezi)