“OHAL İnceleme Komisyonu dağıtılsın”

KESK Mersin Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mahmut Sümbül, “OHAL İnceleme Komisyonu lağvedilsin, hukuksuz ihraçlar görevine iade edilsin. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır” dedi.

“OHAL İnceleme Komisyonu dağıtılsın”

KESK Mersin Şubeler Platformu, kamudan ihraç edilen memurların işe iade edilmesi talebini dile getirmek için basın açıklaması düzenledi.

Platform sözcüsü ve Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, OHAL sürecinde binlerce memurun gerekçesiz olarak ihraç edildiğini, OHAL kalktıktan sonra da keyfi ihraçların devam ettiğini söyledi.

 

“MAĞDURİYET İŞKENCEYE DÖNÜŞÜYOR”

 

OHAL İnceleme Komisyonu’nun bir oyalama aracına dönüştüğünü kaydeden Sümbül, “23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK’si ile iki yıllık süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla görevlendirilmiş olmasına rağmen aradan neredeyse 4 yıl geçmiş, Komisyon hala 16.050 dosyayı karara bağlamamıştır. Karara bağladığı dosyaların %88,5’ini ise ret etmiştir. Komisyon, son resmi açıklamasını 2 Ekim 2020 tarihinde yapmıştır. Hala karara bağlanmayan 16.050 başvurunun 2.630’u KESK’lilere aittir. Karara bağlanmayı bekleyen dosyaların çoğunluğunun barış akademisyenlerinden ve haklarında istihbarat raporları, mahkeme kararları, savcılık soruşturmaları vb. herhangi en ufak bir isnat bulunmayanlardan oluştuğu bilinmektedir. Komisyon ve iktidar oyalamayı uzatabildikçe uzatmayı, mağduriyeti işkenceye dönüştürmeyi, bu arada üniversitelerde ve kamuda kadrolaşmasını tamamlamayı düşünmektedir” dedi.

 

“İHRAÇ EDİLEN TÜM KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVİNE İADE EDİLSİN”

 

OHAL İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin 23 Ocak 2021 tarihinde sonra ereceğini söyleyen Sümbül, “Ancak gerek komisyonun hala karara bağlamadığı dosyalar düşünüldüğünde ve gerekse de iktidarın OHAL’i kalıcı hale getiren politikalarda ısrar ettiği gözetildiğinde komisyonun görev süresini bir kez daha uzatacağı anlaşılmaktadır. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin noteri gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi kesinlikle uzatılmamalı, aksine lağvedilerek aldığı ret kararları yok hükmünde sayılmalıdır. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Mağdur olan ihraç kamu emekçilerinin mağduriyet giderilinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)