Barolardan ihbar zorunluluğu yasasına tepki: “İhbarcı olmayacağız”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 72 baro başkanı, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinde, avukata ihbar zorunluluğu getiren yasa değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu düzenleme, Avukatlık Kanunu’na, evrensel hukuk kurallarına, uluslararası sözleşmelere ve iç mevzuatımıza aykırıdır. Avukatın sır saklama yükümlülüğü vardır. Avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırı bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir” denildi.

Barolardan ihbar zorunluluğu yasasına tepki:  “İhbarcı olmayacağız”

 

 

 

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 72 baro başkanı, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinde, avukata ihbar zorunluluğu getiren yasa değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu düzenleme, Avukatlık Kanunu’na, evrensel hukuk kurallarına, uluslararası sözleşmelere ve iç mevzuatımıza aykırıdır. Avukatın sır saklama yükümlülüğü vardır. Avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırı bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir” denildi.

Baro başkanlarının ortak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Avukatları, yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi ve belge verme, şüpheli işlem ibrazı, muhafaza yükümlülüğü gibi fiillerle yükümlü kılan bu düzenleme, başta Avukatlık Kanunun 36. maddesinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğü olmak üzere avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırıdır. Bu kapsamda avukatı ihbarcı haline getirerek savunma hakkının yok sayılması anlamına gelmektedir. Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya zorlanmamalıdır. Evrensel hukuk kuralları, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, iç mevzuatımız açıktır. Avukatlar, işleri nedeniyle vakıf olduğu bilgileri, paylaşamaz, paylaşmaya zorlanamaz. Aksi düzenlemeler, avukatlık mesleğinin doğasına aykırıdır, savunma hakkını ve hukuk devletini yok eder. Yargı fonksiyonu bütünüyle sakatlanır. Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. Saygılarımızla. (Haber Merkezi)