Mavi Vatan’ın Güney Cephesi Doğu Akdeniz

Türkiye’nin Akdeniz’deki ulusal çıkarlarını açık şekilde ortaya koyan Mavi Vatan Doktrini’nin kuramcısı Amiral Cem Gürdeniz, Mavi Vatanın Güney Cephesi DOĞU AKDENİZ’ adlı kitabında konuyu hem uzmanların faydalanacağı, hem sokaktaki insanın da anlayabileceği bir dille anlatıyor.

Mavi Vatan’ın Güney Cephesi Doğu Akdeniz

Mavi Vatan Doktrini kuramcısı ve Mavi Vatan kavramının isim babası Amiral Cem Gürdeniz; ‘Mavi Vatanın Güney Cephesi DOĞU AKDENİZ’ kitabı ile özellikle son dönemde Türkiye gündemine tekrar oturan Doğu Akdeniz’in tarihsel, jeostratejik ve jeopolitik boyutlarda derinliğini tüm yönleriyle ortaya koyuyor.

Gürdeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanımızdan yaklaşık 200 bin kilometrekarelik bir alanın çalınmak istenmesinin İkinci Sevr olduğundan yola çıkarak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlk hedefiniz Akdeniz’dir” direktifinden hareketle; dünden bugüne ve yarınımıza ışık tutan ‘Mavi Vatan Doktrini’nin ayrıntılarını okuyucunun gözleri önüne seriyor.

Gürdeniz, kitabın sunuş yazısında şunları söylüyor: “1920’lerde yenilmiş ve işgale uğramış bir imparatorluk kalıntısı üzerinde ana vatanını koruma ve Sevr’i yırtıp atma güdüsü ile kısa süre içinde kurtuluş ve kuruluşu başaran Türk Ulusu, 21. yüzyılda Ege ve Doğu Akdeniz’deki ‘Mavi Vatan İşgal Teşebbüsü’nü def etmelidir. Bu ancak partiler üstü milli bir konsensüs ile gerçekleşebilir. Bugün Mavi Vatan bir doktrin olarak hazırdır. Ancak hükümet, muhalefet ve parlamento marifetiyle askeri, diplomatik ve ekonomik alt stratejilerle desteklenmesi ve tüm bunların uzun erimli bir siyasa belgesi ile sonuçlandırılması gerekir. Mavi Vatan Doktrini günlük kararlar üzerinden değil, milli güvenlik siyaset belgesi gücünde kurumsal bir rehber ile uygulanmalıdır. 100 yıl sonra denizde karşı karşıya kaldığımız İkinci Sevr belası ancak toplumsal mutabakat, birlik ve beraberlikle yırtıp atılabilir.” (Haber Merkezi)