Özel sektör öğretmenleri örgütleniyor | Güney Gazetesi Mersin

Özel sektör öğretmenleri örgütleniyor

Türkiye genelinde hızla örgütlenmesini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği Mersin’deki üyeleriyle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kısa adı Ösöb-Der olan dernek, binlerce özel sektör öğretmeninin ilk örgütlenme girişimi oldu. Derneğin ajandasında özel sektör öğretmenlerinin sigorta sorunundan maaş soruna, yasal tanımından çalışma saatlerine kadar birçok sorunun çözülmesi hedefi var. Derneğin kuruluşuna öncülük eden isimlerden biri olan Faik Güçlü, özel sektör öğretmenlerinin acil sorunlarını “özlük hakları, sigortaların eksik yatırılması, haksız işten çıkarılmalar, 10 ay çalışmaya karşılık 2 ay işsiz kalma” olarak sıraladı.

Özel sektör öğretmenleri örgütleniyor

ESRA ŞASİ YAĞMUR

 

Türkiye genelinde hızla örgütlenmesini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği Mersin’deki üyeleriyle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kısa adı Ösöb-Der olan dernek, binlerce özel sektör öğretmeninin ilk örgütlenme girişimi oldu.  Derneğin ajandasında özel sektör öğretmenlerinin sigorta sorunundan maaş soruna, yasal tanımından çalışma saatlerine kadar birçok sorunun çözülmesi hedefi var.

Mersin il yetkililerinin düzenlediği buluşmada kurs merkezleri, okullar, rehabilitasyon merkezleri, etüt merkezleri ve benzeri özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin sorunları konuşuldu.

Dernek adına söz alan Eğitimci Fatma İnan “Bizi temsil edecek tek oluşum Ösöb-Der, bir olmalı ve derneğimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Eğitimci Yiğit Kerem ise derneğin üyelik aşamalarının yanı sıra sosyal medya yankılarını anlattı.

Mersin adına konuşan Eğitimci Faik Güçlü öğretmenlere derneğin amaçlarını anlatarak şunları söyledi.

“Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği'ni kurmadaki temel amaçlarımızı şöyle ifade edebiliriz; Özel sektör öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve ileriye taşınması noktasında çalışmalarda bulunmak, özel sektörde çalışan öğretmenler arasında mesleki paylaşım ve dayanışmayı arttırmak, öğretmenleri hukuki hakları noktasında bilinçlendirmek, buna ilişkin eğitim çalışmaları düzenlemek, özel öğretim kurumlarındaki çalışma koşullarının etkin ve verimli bir duruma getirilmesi adına görüşmelerde bulunmak,  özel sektör öğretmenlerinin haklarının  öğretmenlik mesleğinin saygınlığına yakışır düzeye ulaştırılması, geliştirilmesi ve genişletilmesi adına çalışmalar yapmak, öğretmenin özlük haklarının iyileşmesi ve gelişmesinin ülkemizdeki eğitim kalitesini de arttıracağı bilinciyle çözüm amaçlı projeler geliştirmek ve farkındalık yaratmak. Derneğimiz aynı zamanda bu hedeflerimizden hayata geçirdiklerimizi korumakla da görevlidir.”

 

VAR OLAN SORUNLAR PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI

Faik Güçlü, özel sektör öğretmenlerinin acil sorunlarını “özlük hakları, sigortaların eksik yatırılması, haksız işten çıkarılmalar, 10 ay çalışmaya karşılık 2 ay işsiz kalma” olarak sıraladı.

Güçlü, “Bizi yasal anlamda temsil edecek hiçbir hak yok. Yasalar bizi tanımıyor.  Bütün bu sorunlarımıza pandemi sürecindeki sorunlar da eklendi.  Bu süreçte çok sayıda öğretmen işsiz kaldı. Çok sayıda öğretmen maaş alamadı. Kısa Çalışma Ödenekleri hariç asgari ücrete tamamladılar. Bir öğretmen işten çıkarılsa tazminat yok. İşverenler tazminat vermemek için istifasını istiyor.  İstifa etmezse mobbinge maruz kalıyor. Bu sorunlarımızın çözümünü ancak hep birlikte mücadele ederek sağlayabiliriz. Mesleğimize saygınlık, çalışma ortamımıza ve çalışma sürelerimize yasal dayanaklar kazandırmak için mücadele edeceğiz” dedi.