‘Sağlıkçılar için ek ödenek ayrıldı mı?’ | Güney Gazetesi Mersin

‘Sağlıkçılar için ek ödenek ayrıldı mı?’

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, pandemi sürecindeki sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını meclis gündemine taşıdı.

‘Sağlıkçılar için ek ödenek ayrıldı mı?’


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi veren Turan, “Covid 19 salgını ile mücadelede en özverili çalışan kesimlerden biri kuşkusuz sağlık çalışanlarıdır. Sağlık Bakanlığının Eylül 2020 verilerine göre Türkiye’de Covid 19 testi pozitif olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, Covid 19 salgınından vefat eden sağlık çalışanı sayısı ise 100’ün üzerindedir” dedi.

Sağlık çalışanlarının, adeta ölümle yüz yüze kalarak büyük fedakarlıklarla çalışmasına rağmen çalıştıkları sağlık birimlerinde her türlü şiddete, mobbinge maruz kaldığını ve elverişsiz koşullarda çalışmaya zorlandığını ifade eden Turan, “Sağlık Bakanlığı, Covid 19 salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı politikaları maalesef uygulamaktan kaçınmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlık maske, dezenfektan, Covid 19 sağlık testi vb. ve barınma sorunları Bakanlık tarafından bir türlü giderilmemektedir.  Vekili olduğum Mersin’den örnek verecek olursam; testi pozitif çıkan veya pozitif olma ihtimali olan sağlık çalışanlarının hastane sonrası kalacak yerlerinin ayarlanması gerekmektedir. Çünkü sağlık çalışanlarının aileleri de Covid 19 riskiyle karşı karşıyadır. Böylesi bir koşulda çalışan sağlık çalışanı ne hastalarına ne kendisine ne de ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilir.  Salgınının Türkiye’de yayılmaya başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarının Covid 19 salgınıyla mücadeledeki değeri ve önemi fark edilmişken, sağlık hakkı gibi insanın temel hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Covid 19 salgınıyla mücadelede özellikle pandemi hastanelerinde görevli olan sağlık çalışanlarının barınma sorunları ile karşılaştıkları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından testi pozitif veya testi pozitif olma ihtimali yüksek olan sağlık çalışanlarının hastaneler dışında barınması için sağlanan imkanlar nelerdir?  Sağlık çalışanlarının Covid 19 salgınıyla mücadele konusunda elverişsiz çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma var mıdır? TTB’nin siyasi partiler tarafından hedef gösterilmesinin önüne geçmek amacıyla Bakanlığınızın herhangi bir girişimi olacak mıdır?  Covid 19 salgınıyla mücadele konusunda önümüzdeki dönem sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin Bakanlığınız tarafından sağlık çalışanlarını koruyacak herhangi bir yasal düzenleme planı var mıdır?  Bakanlığınız tarafından Covid 19 salgını ile mücadele konusunda sağlık çalışanlarının çalışma risklerini azaltmak amacıyla hangi çalışmalar yapılmaktadır? Sağlık çalışanlarının sosyal hayat ve aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması için Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalar nelerdir? Covid 19 salgının büyük oranda yayıldığı ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik Bakanlığınız tarafından psikolojik destek sunulmakta mıdır? Covid 19 sürecinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığınız tarafından herhangi bir ödenek ayrılmış mıdır?” (Haber Merkezi)