‘Öğretmenin emeği yok sayılıyor’

Eğitim-Sen’de örgütlü öğretmenler, uzaktan eğitim döneminde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmemesi kararını protesto etti. Eğitim-Sen Şube Sekreteri Semih Gündoğdu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin emeği üzerinden tasarruf yapmaya çalıştığını belirtti ve “Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde harcadığı emek ve çaba dikkate alınarak ödenen ek ders ücretinde artırıma gidilmesi gerekirken, kesinti yapılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

‘Öğretmenin emeği yok sayılıyor’

ESRA ŞASİ YAĞMUR

 

 

Öğrenciler açısından sıkıntılı başlayan uzaktan eğitim süreci öğretmenler açısından da farklı sıkıntıları beraberinde getirdi. Bu sorunlardan biri de, öğretmenlere ek ders ücreti verilmemesi yönündeki bakanlık kararı.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri bakanlığın bu kararını Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan bir eylemle protesto etti.

Burada bir açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Sekreteri Semih Gündoğdu, “Yeni eğitim öğretim yılı sadece eğitime ilişkin sorunlarla değil, aynı zamanda yeni hak gasplarıyla birlikte açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin ek dersleri ile ilkokul ve ortaokullarda yapılacak canlı derslerle ilgili yayınlanan resmi yazılar üzerinden öğretmenlerin ek derslerine göz dikildiği, bir anlamda bir milyona yakın öğretmenin emeklerinden tasarruf yapılmak istendiği anlaşılmaktadır. MEB geçmişte defalarca yaptığı gibi yine emeğimizi yok saymakta, yasal haklarımızı keyfi uygulamalarla sınırlandırmaya çalışmaktadır” dedi.

 

Kamu yöneticilerinin, salgın koşullarında, yürürlükte olan mevzuatı çalışanların lehine yorumlamak ve emekçilerin iş ve yaşam koşullarını geliştirmek durumunda olduğuna değinen Gündoğdu, “Salgın koşullarında sosyal devletin görevi çalışanların haklarını gasp etmek değil, onları desteklemektir. Oysa MEB öğretmenlerin ek derslerinde kesinti yapmak için adeta kılı kırk yarmış ve kendince öğretmenlere ödenmesi gereken ek derslerden tasarruf etmeye çalışmıştır. Gerçekten tasarruf edilmek isteniyorsa eğitim emekçilerinin alın terinden, emeğinden ve haklarından değil yersiz yapılan ihalelerden vazgeçilmeli, patronlara ve özel okullara verilen teşvikler son bulmalıdır.

 Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde harcadığı emek ve çaba dikkate alınarak ödenen ek ders ücretinde artırıma gidilmesi gerekirken, kesinti yapılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda hukuksal yollara başvurduğumuzu ve her tür demokratik hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Uzaktan eğitimin başladığı günden bu yana öğrencilerin ve velilerin EBA’ya giremediğinin, farklı programlara yönlendirildiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “ Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında EBA sisteminde belli bir yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. MEB’in bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen, özel okullarda uzaktan eğitimin devam ediyor olması dikkat çekicidir” dedi.