‘Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz’

Türk Tabipler Birliği’nin, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla yaptığı eylem çağrısına Mersin Tabip Odası da destek verdi. Hekimler ve sağlık çalışanlarının Özgür Çocuk Parkı’nda yaptığı eyleme bazı sağlıkçılar, siperlik ve koruyucu elbise giyinerek katıldı.

‘Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz’

ESRA ŞASİ YAĞMUR

 

Burada bir açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen,  Türkiye’de bugüne kadar 7 bini aşkın insanın koronavirüs nedeniyle öldüğünü, bunlardan 91’inin sağlık çalışanı, 39’unun hekim olduğunu ifade etti.

Antmen, “Bugüne değin açıklanan vaka ve ölüm sayılarının doğru olmadığını ve ülkemizde bir pandemiden ziyade bir algının yönetildiğini ve pandeminin yönetilememesi nedeniyle sağlık çalışanlarının tükendiği ve öldüğü gerçeği ile karşı karşıyayız” dedi.

Bir hafta boyunca siyah kurdele takarak çalışacaklarını, hastanelerde saygı duruşunda bulunacaklarını kaydeden Antmen, “Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını; yılmadan, her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 60’dan fazla yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor” diye konuştu.

Antmen, “Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, il Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı, başta Belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri – köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

SAĞLIKÇILAR NE İSTİYOR?

COVID-19 salgını sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istediklerini ifade eden Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının beklentilerini, taleplerini şöyle özetledi:

“**COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadarki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.  Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz.”

“** Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.”

“**TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partileri COVID-19 salgını konusunda işbirliği ve  koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını,  ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.

“**Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte ‘COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi’ oluşturmasını talep ediyoruz.”

“**Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın ‘meslek hastalığı’ tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.”

“**Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz.