Büyükşehir’den açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akbelen Bulvarı batısında yer alan bölgenin heyelan alanı olmasına rağmen imara açıldığı yolunda yapılan haberlere yönelik açıklamada bulundu Açıklamada,”Tanımı da içeriği de yanlış bir biçimde heyelan alanın yapılaşmaya açılması iddiası tam tersine tarım alanlarının korunduğu bir plan kararına dönüşmüştür.” Dendi.

Büyükşehir’den açıklama
Büyükşehir’den açıklama admin
Bu içerik 251 kez okundu.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi,Akbelen Bulvarı batısında yer alan bölgenin heyelan alanı olmasına rağmen imara açıldığı yolunda yapılan haberlere yönelik açıklamada bulundu. Mersin’in özel proje alanları ile değer kazanacağı vurgulanan açıklamadaşu ifadeler eyer verildi:“30.10.2018 tarihinde medyada; Mersin ili Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı batısında yer alan bölgenin heyelan alanı olmasına rağmen imara açıldığı iddiası gündeme gelmiştir.

Söz konusu alan; ilk olarak 08.04.1984 tarihli mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanmış 1/1000 ölçekli İmar Planları ile imara konu edilmiş olup, Konut alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak planlanmıştır.

16.09.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Adana-Mersin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ise alan sınırları 1984 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre daha da genişletilerek “Kentsel Gelişme Alanı” olarak planlanmıştır.

2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlık onaylı Çevre Düzeni Planı üzerinde revizyon çalışmaları başlatılmış ve 03.04.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmalar kapsamında “Çevre Düzeni Planına Esas Jeolojik Etüt” çalışmaları da yapılmış ve plan kararlarını belirlemede esas alınmıştır. Söz konusu Jeolojik Etütlerde heyelan alanı olduğu iddia edilen alanın jeolojik açıdan herhangi bir sakıncası olmadığı belirtilmiştir. Günümüzde de yürürlükte olan Çevre Düzeni Planında; bu alan; tarımsal niteliğinden dolayı daraltılarak planlanmış, bir başka deyişle 1984 planında açılmış olan sınırlara mülkiyet verisine de dikkat edilerek dönülmüştür. Dolayısıyla tanımı da içeriği de yanlış bir biçimde heyelan alanın yapılaşmaya açılması iddiası tam tersine tarım alanlarının korunduğu bir plan kararına dönüşmüştür.

Üst ölçek plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen Mersin’in dört merkez ilçesini kapsayan Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları da 04.09.2015 tarihinde başlamıştır. Bu çalışma kapsamında hazırlanan ve mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.03.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda söz konusu alan Yerleşmeye Uygun Alan (UA-2) olarak gösterilmiştir.

Yürürlükteki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hüküm ve koşulları uyarınca hazırlanan ve 31.07.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında da aynı ilkelere sadık kalınmış olup üst ölçekli plana ve Jeolojik Etütlere aykırı herhangi bir alan yapılaşmaya açılmamıştır.

31.07.2018 tarihinde onaylanan Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazların değerlendirildiği 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile söz konusu bölgeden konut kullanımı çıkarılarak “Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı” kullanım kararı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu meclis kararı ile bölgenin gelişimini ve yapılaşmasını yönlendirmek, kentin kimliğine ve imajına uygun bir çevre oluşturmak amacıyla; “2.7.6. toroslar ilçesi akbelen bulvarı batısı özel proje alanında, kentsel tasarım projesi hazırlanacaktır. hazırlanacak kentsel tasarım projesinde alanın topoğrafik ve jeolojik yapısı, doğal özellik ve eşikleri, ulaşım ilişkileri dikkate alınarak, kentin girişini ön plana çıkaracak nitelikte, kent kimliğine ve imajına uygun tasarımların geliştirilmesi esastır. bu alanda kentin tanıtımına ve kimliğine katkı sağlamak, turizmi desteklemek, doğa ile uyumlu kaliteli bir çevre oluşturmak amacıyla; bölgeye nüfus yoğunluğu getirmeyecek açık – yeşil alanlar, rekreasyon alanları, açık spor alanları, seyir terasları çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve sergi salonları ile bu alanları destekleyecek lokanta, restoran, kafeterya ve büfe alanları, satış ve tanıtım amaçlı galeriler, konaklamaya yönelik butik otel yer alabilir.” plan hükmü ile kentsel tasarım projesi sınırını belirten Özel Proje Alanı kararı getirilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında; Toroslar Belediyesince hazırlatılan ve 23.05.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda” söz konusu alan “ÖA-5.1 Önlemli Alan” olarak belirlenmiş olup gerekli önlemlerin alınması durumunda alanın imara/yapılaşmaya açılabileceği görüşü verilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bu görüşler ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanacaktır.

Bu veriler ve açıklamalar ışığında söz konusu alanın 1984 yılından bu yana imara/yapılaşmaya konu edilmiş olduğu, onaylı üst ölçekli planlarda “Kentsel Gelişme Alanı” olarak yapılaşmaya açık olduğu, ilk defa imara açılan bir bölge olmadığı, ayrıca “Jeolojik açıdan sakıncalı bölge/heyelan bölgesi” olarak belirlenmediği açıkça görülmektedir.” (Bülten)

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mut’ta başıboş sokak köpekleri toplanıyor
Mut’ta başıboş sokak köpekleri toplanıyor
Tarsus'ta nehirde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı
Tarsus'ta nehirde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı