Advert

Güneş Enerji sempozyumda nükleer polemik

Mersin'de bu yıl 8. si düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu'nun açılışında Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında Büyükeceli'de yapımı devam eden Nükleer Santral nedeniyle polemik yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Nükleer Santralin sağlık açısından riskler taşıyan bir yatırım olduğunu öne sürerek böyle bir yatırımın Mersin gibi uygun olmayan yerde yapılmasının bir belediye başkanı olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Vali Ali İhsan Su ise Türkiye'de enerji alanında çok sayıda santralin bulunduğunu belirterek, "İnşallah ülkemizde nükleer santrallerde olacak. Dünyanın her yerinde var, Fransa’nın göbeğinde bile var. Bizde neden olmayacak? Burada biz sadece bunu kurarak aynı zamanda o teknolojiyi de elde ediyoruz. Yani Avrupa’nın Amerika’da her türlü gelişmiş ülkede var, bizde olmasın demek yanlış" ifadelerini kullandı.

Güneş Enerji sempozyumda nükleer polemik
Güneş Enerji sempozyumda nükleer polemik admin
Bu içerik 541 kez okundu.

 Hasan KÜÇÜK

Mersin'de bu yıl 8. si düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu'nu açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü'nün açılış konuşmasının ardında söz alan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Türkiye'nin doğalgaz, petrol, kömür ithalatın ve dünya net enerji ithalatında oransal olarak ön sıralarda yer aldığını ifade ederek

"Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacının üzerindedir. Özellikle son dönemlerde enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji adıyla karşılamaya çalışılan plansız ve özel sermaye çıkarlarını gözeten bir politika izleniyor. Toplum yararını serbestleştirme, özelleştirme politikaları kapsamında plansızca ve ihtiyacın üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için lisans verilmekte ve teşvik ediliyor. Bu noktada yeni bir gelişmeye değinmekte fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan vergi yasasıyla ilgili değişiklerle birlikte elektrik piyasası kanununsa yapılan bir ek ile çevreyi koruyan yatırımlar yapmayan şirketlere 2 buçuk yıl süre verilmek istenmektedir. Kamu santrallerine, özelleştirilenleri ve özelleştirilecekleri çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlar yapmaları ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için şimdilik 30 Haziran 2022’ye kadar ek süre verilmesi söz konusudur" diye konuştu.

"KÖMÜR SANTRALLERİNE GÖSTERİLEN SICAK YAKLAŞIM; ÇEVRENİN, DOĞANIN, İNSANLARIN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERİLMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Bu durumun yanlış elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulmayacağı, idari para cezası verilmeyeceği, çevrenin kirletilmesine ve toplumun zehirlenmesine izin verileceği anlamına geldiğini anlatan Yener, " Güneş ve rüzgar enerjilerine gereken ilgiyi göstermeyip kömür santrallerine gösterilen bu sıcak yaklaşım; çevrenin, doğanın, insanların zehirlenmesine izin verilmesi anlamına geliyor. Bu nedenlerle bu değişikliğe karşı çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Diğer yandan iletim ve dağıtımda ki kayıplar ve nihai sektörlerde yüzde 50’nin üzerine çıkan enerji tasarrufları da değerlendirilmiyor. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji kullanılmış, fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjide dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır" dedi.

"GÜNEŞ ENERJİSİNDE SADECE ELEKTRİK ÜRETİMİNE ODAKLANILMAMALI"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok güçlü yöne sahip olduğuna dikkat çeken Yener şöyle devam etti: "Güneş enerjisi ile birlikte su, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik kaynaklarımızdan elektrik elde edilebilecek kurulu güç kaynaklarının değerlendirilmesiyle ülkemizin yüzde 75 seviyesine ulaşan enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltmak mümkün. Tarihte güneş enerjisiyle anılan kentimiz Mersin’de bugün bu kaynağın ülkemize kazandırabileceklerini ve yöntemlerini konuşurken, Türkiye’nin başka ülkelerin enerji pazarı olmadan kendi araştırmacısı ve mühendisiyle bu kaynağı nasıl değerlendirebileceğini bugün konuşacağız. Diğer yandan güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi arayışlarının sadece elektrik açısından ele alınmasını doğru bulmadığımızı bir daha belirtmek istiyorum. Türkiye hemen her bölgesinde güneş enerjisinin termal kullanımı için çok önemli potansiyellere sahip. Bu konuda gelişen yerli teknoloji de olmasına rağmen sadece elektrik üretimine odaklanmak, bu önemli kaynağın göz ardı edilmesine ve yeterince değerlendirilmemesine yol açmaktadır. Basit düzenlemelerle güneş enerjisinden elde edilebilecek yararı çoğaltan mimari pratiklerin yaygınlaştırılması için üniversitelere de çok önemli görev düşmektedir"

Gerek kaynakların yeterli düzeylerde değerlendirilmemesi, gerekse iklim değişikliği krizinin derinleşmesi ve etkileri için enerji üretiminde öncelik ve ağırlık fosil yakıtlara değil, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelisi gerektiğini anlatan Yener, "Bunlarında toplum çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama dahilinde yapılması gerekmektedir. Halkımızı ve sanayicilerimizi bunaltan enerji fiyatlarının yüksekliğinden ancak böyle kurtulabiliriz" dedi.

SEÇER: ENERJİ, DÜNYADA SAVAŞLARIN ÇIKMA NEDENİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise enerjinin dünyanın en netameli konusu olduğunu ifade ederek "Dünya siyasetini şekillendiren bir konu. Dünyada savaşların çıkma nedeni enerji kaynaklarını güçlü ülkelerin elinde tutması. Bizde bu enerji kaynaklarının kıyısında önemli bir ülkeyiz. Bütçemizin önemli bir bölümünü enerji için harcıyoruz. Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranımız elektik üretiminde yaklaşık yüzde 6 oranlarında. Bizim bölgemiz güneş bölgesi. Yıllık güneşlenme 300 günün üzerinde. Kalite olarak ta güneş ışınları verimli bir ortam bize sunuyor. Buna rağmen 130 güneş enerji santralimiz var. 100 megabit civarıda kurulu güve sahibiz. Bunlar son derece yetersiz rakamlar" şeklinde konuştu.

"MERSİN'E NÜKLEER SANTRAL YAPILMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Mersin'in güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine uygun bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer şunları söyledi: "Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine…Bizim sınırlarımız içinde bir Nükleer Santral inşaatı var. Ben o dönemde milletvekili idim. Bu konuda Türkiye bunu çok tartıştı. Hala tartışıyor, tartışmaya devam edecek. Çünkü çok önemli parasal bir yatırım. Siyasi riskleri var. Geleceğe dair önemli, çevre sağlığı açısından riskler taşıyan bir yatırım. Ama bu Mersin gibi aslında hiçbir şekilde hiçbir suretle hem lokasyon olarak hem kentin dinamikleri olarak böyle bir yatırımı uygun olmayan yerde yapılması açıkçası bir belediye başkanı olarak beni rahatsız ediyor."  

VALİ SU: DEVLETİMİZ ENERJİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTI

Vali Ali İhsan Su ise enerji konusunun insanoğlunun hayatıyla beraber içine giren ve hayatının her aşamasında en çok kullandığı, en çok karşılaştığı ve en çok faydalandığı bir konu olduğunu söyledi.

Bu noktada her gün yeni gelişmeler olduğuna dikkat çeken Vali Su "Enerjinin yenilenebilir olması, atık üretmemesi gibi birçok önemli konular gündeme geliyor. Ülkemiz enerji konusunda son yıllarda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Biz 1980’li 90'lı yıllarda Bulgaristan’dan elektrik alıyorduk. Bulgaristan elektriğimiz keserse karanlıkta kalıyorduk. Ama bizim devletimiz çok önemli yatırımlar yaptı. Tenkit etmek çok kolay iş ama sonuç itibariyle bugün geldiğimiz noktada biz enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Değişik kaynaklarla bunu da çeşitlendirdik" diye konuştu.

"İNŞAALLAH NÜKLEER SANTRALİMİZDE OLACAK"

Bugün Türkiye’de hidroelektrik, termik, jeotermal, doğalgaz çevrim, güneş enerji santrallerinin bulunduğunu vurgulayan Vali Su "İnşallah ülkemizde nükleer santrallerde olacak. Dünyanın her yerinde var, Fransa’nın göbeğinde bile var. Bizde neden olmayacak? Burada biz sadece bunu kurarak aynı zamanda o teknolojiyi de elde ediyoruz. Yani Avrupa’nın Amerika’da her türlü gelişmiş ülkede var, bizde olmasın demek yanlış. Hepsinde olacağız. Bütün dünya bu konuda uzaya uçmuş, güneş enerji sisteminde dünya almış başını gitmiş biz sanki geri kalmışız gibi. Türkiye güneş enerji santralinde dünyada 12’inci sırada.  Bu konuda da iyiyiz ama bu sempozyumları düzenleyerek daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Ama evvela kendimize güvenelim, sahip olduğumuz imkanlarımızı bilelim. Bir ve beraber olursak hep beraber güzel adımlar atarsak ülkemizi daha iyi noktalara taşıma imkanımız var. ben inanıyorum ki bugün yapılacak sempozyumda da güneş enerjileri konusunda çok güzel fikirler ortaya atılacak. Akademisyenlerimiz bu konuda çok ileri taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Vali Su, konuşmasını bitirip yerine geçtiği sırada izleyiciler arasında bulunan bir kişi tepki gösterince görevliler tarafından uyarıldı.

Konuşmaların ardından solar robotik kodlama projesine katılan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Miyavpark yenilendi
Miyavpark yenilendi
Hurda paletler, kuş gözlemevine dönüştü
Hurda paletler, kuş gözlemevine dönüştü